Güneydoğu Asya ülkesi Olan Tayland'da Gayrimenkul Alım-Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörü Hakkında Bilmek İstedikleriniz:


Tayland

Tayland, eski adıyla Siyam yada resmi adıyla Tayland Krallığı bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan Laos, Kamboçya ve Siyam Körfezi, güneyden Malezya ve batıdan Burma ve Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan, mevki itibariyle büyük stratejik önemi haiz bir krallık.  Hindiçin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 67 milyondur. Başkenti Bangkok'tur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölgelerinde geniş ormanlar yer alır. Doğu bölümleri savanlar bölgesi halindedir. Pirinç, tütün kenevir, pamuk, kauçuk başlıca ürünlerdir. Tayland’ın iklimi bütün yıl hemen hemen sıcak ve nemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalarda sıcaklık nadir olarak 18°C’nin altına iner. Kasım ve şubat aylarında hava sıcaklığı aşağı yukarı bu miktardadır. Mart ve mayıs aylarında ise bu rakam 38°C’ye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 28°C civarındadır. 

Yaşam

T ayland yaklaşık 67 milyondur. Bunun % 80’lik bir ekseriyeti Tay soyu, geri kalanıysa Çinli ve Asyalı milletlerden teşekkül etmiştir. Ülkenin nüfus artışı % 3 civarındadır. Sınır dağları ve en güney uç bölgesi üzerinde yaşayanlar hariç, ülke insanları homojen yapıdadır. Tay halkı esas olarak Moğol asıllıdır. Taylılar Tay lisanını kullanırlar. Tay lisanı, ülkenin resmi dilidir. Ayrıca İngilizce yaygındır. Nüfûsun % 10’una yakın bir bölümünü meydana getiren Çinlilerse kendi dilleri olan Çinceyi kullanırlar. Tay ve Çin asıllı bu insanlar genellikle budisttirler. Ülkedeki Müslüman nüfusu % 7 dolayındadır. Tayland’da 200 Müslüman okulu ve 1500 cami vardır. Daha çok, etnik olarak üçüncü büyük grup olan Malaylar Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Ülkede bir miktar Mon (Pegun), Kamboçyalı, Vietnamlı ve batılı insanlar da vardır. Tay toplumu klan veya sıkı sınıf ayrılıkları taşımayan gevşek bir yapıdadır. Monogami aileler temel sosyal birim kabul edilir. Çoğunlukla köylerde yaşar ve tarımla uğraşırlar. Genellikle iç ticaret ve el sanatları bunların elindedir. Yalnız uzak mesafelere yapılan ticaret Çinli tüccarların kontrolü altındadır. Bangkok, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olup, Tayland’ın başşehridir. Yaklaşık sekiz milyonun üzerinde bir nüfûsa sahiptir. Bangkok ile Tayland’ın diğer köyleri ve şehirleri arasındaki kültür ve ekonomik farklılık oldukça büyüktür. Tayland’ın diğer önemli şehirleri Ayuttuya, Korat ve Çiengmai’dir.

Ekonomi

Tayland ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır. Toprak ve toprak mülkiyeti ülkede çok önemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalar, ülkenin ekilebilen en müsait topraklarıdır. Başlıca tarım ürünleri mısır, pancar, meyve-sebze, pirinç, şekerkamışı, kokonat, tütün, biber, baharat, jüt, manyok kökü, hindistancevizi, fasulye ve pamuktur. Pirinç ülkenin dış ticaretinde en önemli üründür. Tayland’ın toplam yüzölçümünün beşte üçüne yakın bir bölümü ormanlıktır. Kereste çok önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer orman ürünleri arasında tik ağacı, mangal kömürü, hezaren (hintkamışı), lak ve reçine (çam sakızı) de üretilir. Tayland maden bakımından çok zengin bir ülkedir. Dünyada kalay üreten ülkeler arasında beşinci büyük ülkedir. Antimon, tungsten, demir ve manganez diğer önemli minerallerdir. Ülkede tabii gaz üretimi gelişmiştir. Ayrıca petrol bulma çalışmaları son yıllarda artmış ve kıyı bölgelerde petrol bulunmuştur. Ülke tuz yönünden çok zengindir. Tayland’da başlıca endüstri dalları; çimento, kağıt, lastik, gıda, çelik, dokuma, elektronik, plastik, tahta, seramik, otomobil, montaj, ilaç, tekstil, elektrik aletleri, kereste, şeker, pamuk, tütün, ipek ve ipekli dokumadır. Son yıllardaki hükümet harcamaları geniş ölçüde, gübreleme, çimento, kalay tasfiyeciliği, petrol rafinerileri, asfalt yapımı, askeri güç üsleri, sulama kanalları ve havayolu ulaşımı alanlarına yapılmaktadır. Cam ve kağıt endüstrileriyse gelişme yolundadır. Tayland’ın en büyük ihraç maddesi pirinçtir. Bundan başka çeşitli tarım ve orman ürünleri de satar. Ticareti daha çok, Japonya, ABD, Suudi Arabistan, Hollanda ve Singapur iledir. Turizm, ülkenin büyük bir gelir kaynağıdır.

Eğitim

Tayland halkının yaklaşık % 84’ü okur yazardır. Özellikle 1950 yılından sonra eğitim ve öğretime önem verilmiştir. Yerli okullar yanında, birçok İngilizce öğretim yapan yabancı okullar ve üniversiteler mevcuttur. Eğitim resmi olarak 6 ve 11 yaş aralarındaki çocuklar için zorunlu ve altı yıldır. 1996 yılında zorunlu eğitim dokuz yıl olmuştur. Temel eğitim 6 yaşında başlar ve altı yıl sürer. 1996 yılında temel eğitime olan öğrenci kayıtları ilgili yaş gruplarındaki çocukların %87'sine eşit olmuştur. Orta öğretim 12 yaşında başlar ve altı yıl sürer. 1996 yılında orta öğretime kayıt oranı ilgili yaş gruplarındaki çocukların %56’sı olmuştur. Aynı yıl temel ve orta öğretime yapılan toplam kayıt bütün okul çağı çocuklarının %71’i olmuştur. 1995 yılında 12’si Bangkok’ta olmak üzere 20 devlet üniversitesi ve 26 özel üniversite ve kolej bulunuyordu. Aynı yıl yüksek öğretime kayıt oranı ilgili grubun %22’sini oluşturuyordu. Merkezi hükümet tarafından yapılan eğitim bütçe harcaması 30 Eylül 2003 tarihindeki mali yılın sonunda 235,393.8 milyon Baht (toplam harcamanın %23,5’i) olmuştur. Eğitimle birlikte sağlık ve sosyal hayatta da önemli gelişmeler kendini göstermiştir. Uzun yıllar pek çok insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığı son yıllarda tamamen kontrol altına alınmıştır. 

 

Tayland Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

Tayland’da yabancılar yalnızca apartman dairesi satın alabilirler. Tayland’da daire sahibi olmak isteyenlerin tek yapması gereken bir gayrimenkul avukatı tutması ve bunun için gayrimenkul bedelinin %0.1’ini gözden çıkarmasıdır. Gayrimenkulü satın alma işlemi ortalama 1-2 ay içerisinde son bulur. Bu işlem sona erdikten sonra oturma izini için başvurmak mümkündür.