Arsa Yatırımı Nasıl Yapılmalı?


ARSA YATIRIMI KONUSUNDA İPUÇLARI…

* Arsanın imar durumu hakkında ilgili belediyeden bilgi alın. Alıcının arsayı kullanma amacı ile imar durumunda inşaat özellikleri farklı ise alınan arsa kullanılması düşünülen işe yaramayabilir.

* Tapu senedinde ada, pafta, parseli belirtilen arsanın alıcıya tekabül edip etmediği kontrol edilmeli. Bunun için de Kadastro Müdürlüğü’nden tapu senedinde belirtilien arsanın sınır tespiti istenebilir.

* Kadastronun geçmediği bölgelerden arazi almak riskli. Arsanın bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne gidilerek, tapu kütüğüne bakıp arsanın satışı ile ilgili aleyhte şerh olup olmadığı kontrol edilmeli.

* Kırsal alanda imar izninin genellikle yüzde 5 olduğunu asla unutmayın. Bu nedenle, kırsal alanda 5 dönümden az arazi satın almayın.

* Alacağınız arazinin hisseli mi, yoksa tek kişiye mi ait olduğunu öğrenin. İleride hisse sahiplerini bir araya toplamakta ya da ikna etmekde güçlük çekilebilir.

* Orman köylerinden arazi alırken dikkatli olun. Örneğin, size gösterilen 20 dönümlük arazinin sadece 6-7 dönümü tapulu olabilir.

* SİT alanı, baraj-göl koruma alanı ya da barajlara su akıtan dere kenarlarından arazi almayın. Arazi alındıktan sonra imkanlar elveriyorya etrafını telle çevirin ya da çit olacak şekilde ağaçlandırın. Tapuyu almadan asla para ödemeyin.

 

Hangi bölgeler tercih edilmeli?

* Bakir yerlere yatırım yapın. Özellikle büyük şehirlerde nüfus ve göçle birlikte yapılaşma sürekli şehrin dışına doğru yayılıyor. Bu nedenle arsa yatırımları için gelişmemiş bölgelerin tercih edilmesi öneriliyor.

* Eğer risk göze alınmıyorsa, mutlaka imarlı arsalara yatırım tercih edilmeli.

* Arsanın büyüklüğü de son derece önemli. Yatırımcıların imkanları ölçüsünde, mümkün olduğu kadar büyük arsa almalı öneriliyor.

* Ulaşım ve alt yapı arsanın değediri doğrudan etkiler. Arsanın yola cephesi ve cephe genişliği değerini yükseltir. Altyapısı değersiz olan yerler kısa vadeli düşünen yatırımcılar tarafından tercih edilmemeli.

* Doğal güzellik ve yakın çevresindeki yapılar da arsanın gelecekteki yapısını gösteren bir mercek gibidir. Yeni sanayileşen ya da yol geçen yönelerde şehirlerin geliştiği yönü önceden görüp arsa alanlar kısa sürede çok büyük paralar kazanıyor. Büyük projelerin yanında arsa almak daima kârlıdır.