Avrupa’nın Güneybatı Ucundaki Ülke Olan Portekiz'de Gayrimenkul Alım-Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörü Hakkında Bilmek İstedikleriniz:


Portekiz

Portekiz Avrupa’nın güneybatı ucundaki İber Yarımadasında yer alan ve etrafı İspanya ve Atlas Okyanusu ile çevrili bir ülke. 36°58’ ve 42°09’ kuzey enlemleriyle 6°11’ ve 9°30’ batı boylamları arasında kalan Portekiz’in kuzeyden güneye uzunluğu 560 km, genişliği de 215 km’dir. Kuzey Atlantik’teki Azorlar ve Madeira Adalar grubu Portekiz’e dahildir. Portekiz çoğunlukla alçak ve orta yükseklikte arazilerle kaplıdır. Toprakların % 70’ten fazlasının deniz seviyesinden yüksekliği 400 metrenin altındadır. Tagus Nehri ülkeyi birbirinden farklı iki bölgeye ayırır. Tagus Nehrinin kuzeyi büyük ölçüde dağlıktır. Bilhassa Douro Nehrinin kuzeyinde arazinin % 90’ı 400 metrenin üstündedir. Portekiz’in kuzeyinde ılıman (mûtedil), güneyinde ise sıcak bir iklim hüküm sürer. Kış boyunca batıdan yağmur getiren soğuk rüzgarlar eser. Fakat yaz yaklaşınca güneyden sıcak kuru hava dalgası gelir ve pek az yağmur yağar. Kuzey kısmı güneye nazaran daha soğuk bir iklime sahip olduğu gibi, senenin çoğu günlerinde batıdan esen okyanus rüzgarlarına maruz kaldığından daha çok yağış alır. Tagus Nehrinden güneye doğru gidildikçe yağış azalır ve sıcak-kurak yaz uzun süre devam eder. Portekiz kıyısında sıcaklıklar hemen hemen her yerde aynıdır. Batı kıyısının ortasında bulunan Lizbon şehrinde sıcaklıklar, Ocak ayında ortalama 7°C ila 15°C arasında, temmuzda 18°C ila 28°C arasında değişir.

Yaşam

10.372.000’lik bir nüfûsa sahip olan Portekiz’de halk etnik yapı bakımından farklılıklar arz etmez. Portekizlilerin çoğu Avrupa boy ortalamasından biraz kısa, kara gözlü ve siyah saçlıdır. Bugünkü ülke nüfûsunu meydana getiren insanlar, değişik zamanlarda İber Yarımadasına gelen insanların karışmasından meydana gelmiştir. Bunlar Keltler, Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Yahûdiler, Germen kabileleri, Araplar ve Berberilerdir. Portekizliler 15. yüzyıldan beri dünyanın çok yerlerine göç etmektedir. Hükümet iş gücünü muhafaza edebilmek için 1960 yıllarında göçü ciddi olarak yasak etmiştir. Bununla beraber çoğu genç olan binlerce Portekizli kanunsuz olarak ülkeyi terk etmeye devam etmekte, daha fazla ücret için Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerine kaçmaktadır. Aynı zamanda köylerden yeni sanayisi olan şehir merkezlerine göç vardır. En önemli şehir batı kıyısının ortasında yer alan başşehir Lizbon olup, nüfûsu 2.063.000’dir. Diğer önemli şehirleri Oporto, Amadora, Coimba, Borreiro, Braga, Almada veCoimbra’dır. Ülkenin resmi lisanı Portekizce olup, şive farklılıkları halkın birbirleriyle anlaşmasında herhangi bir güçlük çıkarmaz. Nüfûsun % 98’i Roma katoliği olup, ancak birkaç bin Protestan ve az sayıda Yahûdi vardır. 

Ekonomi

Portekiz 1986 yılında Avrupa Birliği’ne katıldı ve kararlı bir ortamda uyum çalışmalarına başladı, sağlıklı bir büyüme düzeyine erişti. Hükümetler reformlar uygulayarak birçok devlet teşekkülünü özelleştirdi ve ekonominin önemli alanlarını liberalleştirdi. Portekiz 1999 yılında Avro kullanımına geçen ülkelerden biridir. Başlıca endüstriler içinde petrol rafinerileri, çimento, otomotiv, kâğıt, tekstil, ayakkabı, koltuk, ve şişe mantarı üretimi (Dünya lideri) sayılabilir. Tarım artık ekonominin en büyük kısmını oluşturmasa da Portekiz şarapları, özellikle Porto şarabı ve Madeira şarabı dünya çapında pazarlanmaktadır. Özellikle Algarve ve Madeira bölgelerinde turizm de önemli bir geçim kaynağıdır. Turizmden önemli derecede gelir elde edilmesinin yanında, Portekiz tarım ve sanayi gibi alanlarda diğer Avrupa ülkelerine oranla çok daha düşük verim alabilmektedir. AET ülkeleri arasında en yoksul ülke olan Portekiz'de, özellikle tarımda geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam edilmesi ve hala son teknoloji aletlerine geçilememesi tarımdan verim alma şansını düşürmektedir. Ülkedeki malların çoğu ithal bulunmaktadır.Özellikle Güney Amerika ülkelerinden bölgeye özgü meyve ve sebze çeşitlerinin ithali gerçekleşmektedir. Portekiz’de pirinç, buğday, mısır, patates gibi ürünler yetiştirilir. İklimine rağmen incir, badem, portakal gibi ürünler de yetiştirilir. en çok ekilen tarım ürünleri ise mısır, üzüm, çavdar ve zeytindir. Akdeniz bölgesine özgü kültür bitkileri ise buğdaydır. Ayrıca Portekiz’de dışsatımı en çok olan ürün porto şarabıdır.

 

Eğitim

Zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. 6-18 yaşları arasında eğitim zorunludur.Okul öncesi eğitim, 3 yaşından 6 yaşına kadardır ve zorunlu değildir.Temel eğitim üç seviyeden oluşmaktadır.
Birinci seviye 4 yıl, ikinci seviye 2 yıl ve üçüncü seviye 3 yıldır. Üçüncü seviyeden sonra sertifika verilmektedir. Ortaöğretimin süresi 3 yıldır. Ortaöğretim genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki çeşittir. Portekiz’de 1290 yılında kurulan ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan University of Coimbra bulunmaktadır. Yedi yüzyıldan daha fazla süredir Portekiz’de 28.000 öğrencisi ile Portekiz’in en büyük üniversitesi olan University of Porto ve birkaç özel üniversite de dahil olmak üzere 15 devlet üniversitesi vardır. Üç tane Portekiz üniversitesi 2008 THE - QS World University Rankings sıralamalarında yer almıştır. Bu üniversiteler; University of Coimbra, Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa ve Universidade Nova de Lisboa’dır.Portekiz yüksek eğitim sisteminin göreceli olarak çok karmaşık olduğu söylenemez. Yüksek eğitim sistemi; üniversite, teknik üniversite ve yüksek eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Hepsinin devlet ve özel okulları bulunmaktadır. Hem üniversiteler hem de teknik üniversiteler, mühendislik, eğitim ve beşeri bilimler gibi daha fazla pratik dersler sunarken, bazı üniversiteler tıp, hukuk ve iktisat gibi teorik ve araştırmaya dayalı dersler sunmaktadır. 

Satın Alma Süreci

Yabancıların mülk sahibi olmasında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Portekiz’de mülk satın alma süreci oldukça basittir. Alıcı uygun bir gayrimenkul bulduktan sonraki ilk şey rehberlik ve süreç boyunca alıcı yardımcı olacak bir avukat veya gayrimenkul acentesi tutmaktır. Alıcı gayrimenkulü satın almaya karar verirse ön satış kontratı imzalanır ve satış koşulları ve devrine ilişkin diğer detaylar için daha sonra bir anlaşma yapılır. Bu sözleşme imzalanıp ve noterde onaylandıktan sonra, her iki tarafı yasal olarak bağlar hale gelir. Bu aşamadan sonra satın alma bedelinin - %30 gibi bir bedeli depozito olarak ödenir. Alıcının sonraki görevi belediyeye emlak vergisi ödemektir. İşlem noter huzurunda imzalanan ve resmi olarak kayıt altına alınan tapu devir işlemiyle sona erer. Satın alma maliyetine avukat ücretleri, noter ücretleri, kayıt ücretleri, vergiler ve acentelerin ücretleri hesaba katılmalıdır. Tapu devir vergisi % 6,5 oranında uygulanmaktadır. Noter ücretleri dahil olmak üzere kayıt ücretleri, emlak değerinin yaklaşık %0,20 ile % 1,20 arasındadır. Damga vergisi % 0,80 arasında sabit bir orandan hesaplanmaktadır.