Avrupa'nın Güneybatısında Yer Alan İspanya'da, Gayrimenkul Alım-Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörüyle İlgili Bilmek İstedikleriniz:


İspanya

İspanya Krallığı (İspanyolca: Reino de España) Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan bir Akdeniz ülkesidir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı ve Kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 km2'lik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den sonra Avrupa'daki ikinci yüksek ülkedir. İspanya'nın başkenti 3.2 milyon nüfuslu Madrid kentidir. Resmi dili İspanyolca olan ülkede ayrıca bölgesel yaygınlık gösteren Baskça, Aranca, Katalnca ve Galiçyaca da konuşulmaktadır. Ülkedeki etnik gruplar sırasıyla; İspanyollar (%88) ve diğer etnik gruplar () olan Rumen, Faslı ve Ekvadorlulardan oluşur. İspanya'nın yüzölçümü 504,030 km2, nüfusu ise 46,7 milyon kişidir. İspanya parlamenter demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimi ile yönetilir. 1986'dan beri Avrupa Birliği'nin 1982'den beri NATO'nun üyesidir.

 

İspanya’da Yaşam

 

İspanya, birçok özelliğinin arasında, mükemmel yaşam kalitesi, insanlarının açık fikirliliği ve hem eğitim ve kültür alanlarında hem de spor ve eğlence dünyasında sunduğu çok sayıda fırsatlarla bilinir. İspanya’da çok çeşitli devlet hastanesi ve özel hastane ve hareketli bir konut piyasası vardır. Bunların tümü, işler durumdaki bir yasal yaptırım sisteminin sağladığı güvence ile birleşince, İspanya’yı yaşamak ve çalışmak için ideal bir ülke konumuna getirmektedir. İspanya’nın turistlerin dünyada tercih ettiği yerler listesinde hem ziyaretçi sayısı hem de elde edilen gelir bakımından ikinci sırada olması da şaşırtıcı değildir. İspanya’da hem kamu sektörüne hem de özel sektöre ait sağlık hizmetleri ve hastaneler çok yüksek standartlarda olup çok sayıda mükemmel tıp merkezi vardır. İspanya vatandaşları İspanya Ulusal Sağlık Hizmetlerinden yararlanır. Her mahallede hastalara bir doktor (aile hekimi) ve çocuklara da çocuk hastalıkları uzmanı tahsis edilen bir sağlık merkezi (ayakta tedavi kliniği) vardır. Genel olarak, İspanya Avrupa’daki en güvenli ve politik açıdan en istikrarlı ülkelerinden biridir. 2005’te bildirilen suç oranı 1000 kişi başına 49.3 olup, Avrupa Birliği ortalamasının 20 puan altındadır.  Ortalama en düşük yıllık sıcaklıklar Ocak ayında 2ºC ile Ağustosta 18ºC arasında değişirken, en yüksek sıcaklıklar Ocakta 13ºC ile Temmuz ve Ağustosta 27ºC arasındadır. Kanarya Adalarında, sıcaklıklar en düşük 17ºC ile en yüksek 25ºC arasındadır. Yılda en az 3,000 saat güneş ışığı alan İspanya Avrupa’nın en sıcak ülkelerinden biridir. Bu ılımlı iklim sayesinde İspanya turistleri için çok çekici bir yer ve özellikle emeklilerin ikinci bir ev alırken tercih ettiği ideal bir adrestir. Ayrıca, İspanya’nın elverişli iklimi fabrika veya benzeri işyeri kurmak üzere yer arayan yabancı yatırımcılar için de tercih sebebi olmaktadır.

Ekonomi ve Çalışma Hayatı

Çok yönlü bir tarım ülkesi olan İspanya’da tarım sanayiye yönelik duruma getirilmektedir. Bir zamanların sömürgeci ve denizci ülkesi olan İspanya, bugün bu özelliğini kaybetmiştir. İspanya bir tarım ülkesidir, ancak 1960 ve 1970 yılları arasında tarımla uğraşanların oranı% 41’den % 25’e düşmüştür. Topraklarının yaklaşık beşte ikisi işlenmektedir. Geri kalan bölgeler ya çok kurak veya çok dağlık olduğundan tarıma elverişli değildir. İç kısımlarda az nüfuslu havza ve yaylalarda özellikle tahıl ekilir (buğday, çavdar gibi). Bu kısımda topraklar 2-3 yılda bir nadasa bırakılır veya bakla nohut ekilir. İspanya’nın Atlas Okyanusu kısımlarında iklimin etkisiyle değişik bir tarım uygulanır. Yazları nemli olması mısır tarımına çok elverişlidir. İspanyada yetişen meyvelerden portakal ilk sırayı alır ve bir ihraç ürünüdür. Zeytin de önemli bir gelir kaynağıdır. İspanya’nın tarımı giderek artan nüfusun ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ekilebilir arazinin ancak bir kısmı sulanabilmektedir. Günümüzde tarım kesiminde faal nüfusun % 25’i çalışmaktadır. Bununla birlikte toprak ürünleri ihracatın % 40’ını sağlamaktadır. Hayvancılık İspanya’da giderek gelişmektedir. İşlenebilen toprakların dörtte üçü otlaklarla kaplı olduğu için hayvan beslemede önemli bir kaynaktır. İspanya’da sanayi gelişmektedir. İspanya 1960 yılından bu yana hızla sanayileşti. Toplam sanayi üretimi 1960 ile 1966 yılları arasında iki katına çıktı. Günümüzde ülkenin çalışan nüfusunun % 40’ı bu sektördedir. İspanya, Avrupa’nın önde gelen sanayi ülkelerinden biri olma yolundadır. Başlıca ürünleri; makina, pamuklu ve yünlü dokuma, ayakkabı, kağıt, otomobil, gemi (dünya devletleri arasında dördüncü), çimento, çelik, döküm ve demirdir. İhracatın % 40’ını tarım ürünleri meydana getirmektedir. Satılan başlıca ürünleri: Portakal, zeytin, zeytinyağı, muz, domates, balıktır. İhraç edilen sanayi mamülleri ise pamuklu dokumalar, çelik, civa, makinalar, kimya mamulleri, gemi, otomobil, ayakkabıdır. Dış alımların beşte birinden fazlasını petrol meydana getirir. Diğer ithal malları sanayi için gerekli maddeler ve teçhizatlardır. İspanya’da ülke turizmi çok büyük gelişme göstermiştir. Ülke, turizmin yardımlarıyla dış ticaret dengesindeki açığı kısmen kapatmıştır. Fransa sınırından Cebelitarık’a kadar Akdeniz kıyısı boyunca birçok turistik tesis kurulmuştur. 

İspanya göç mevzuatında Avrupa Topluluğu rejimine tabi olan yabancılar ile genel göçmenlik kurallarına tabi olan yabancılar arasında ayrım vardır. AB üyesi diğer devletlerden, Avrupa Ekonomik Bölgesinden veya İsviçre’den gelen ve Avrupa Topluluğu rejimine tabi olan vatandaşlar için çalışanlar ya da serbest meslek sahipleri çalışma iznine gerek yoktur ve bunlar İspanya vatandaşları ile aynı işçilik haklarına sahiptir. Bu gruba giren yabancılar ve onların bazı aile üyeleri İspanya’da ikamet kartı olmadan kalabilir. Gereken tek şey geçerli bir kimlik kartı ya da pasaporttur. Avrupa Topluluğu rejimine tabi olmayan yabancıların İspanya’da yaşama ve çalışma izni ve özel bir çalışma vizesi alması gerekir. AB vatandaşları dışında personel almak isteyen işverenler de Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından izin almak zorundadır. Ancak, çalışma izninin olmaması istihdam sözleşmesindeki yabancı işçi haklarını geçersiz kılmayacağı gibi yabancı işçinin hak ettiği imtiyazları edinmesini de önlemez. Çalışma izinlerinin işin türüne ve süresine göre değişen çeşitli tipleri vardır. Beş yıl boyunca sürekli olarak İspanya’da yasal yollardan ikamet etmekte olan yabancılar, maaşlı işçi veya serbest meslek sahibi çalışma ve oturma izinlerini yeniledikten sonra daimi oturma izni alır. Bu izin alındıktan sonra da her beş yılda bir yenilenmek üzere daimi kimlik kartı için başvurmak zorundadırlar.

Eğitim

Eğitim 16 yaşına kadar zorunludur ve İngilizce okullarda ve kurumlarda en yaygın kullanılan yabancı dildir. İspanya’da toplam 23,678 ilk ve orta dereceli okul (bunların 6,953 tanesi özeldir) ve farklı milliyetlere ait çok sayıda iki dilli okul vardır. Bu da, okullarda kayıtlı her 1.000 İspanyol öğrenciye karşılık 74 yabancı öğrenci olduğu gerçeğinin gösterdiği gibi, İspanya’daki yabancı öğrencilerin entegrasyonunu sağlar. Ayrıca, çok sayıda bilim dalını içeren 50 devlet üniversitesi ile 24 özel üniversite vardır. Dahası, Avrupa’nın önde gelen ticaret okullarından bazıları da İspanya’dadır: örneğin ESADE Ticaret Okulu, IESE Ticaret Okulu ve Instituto de Empresa.

 

İspanya Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

İspanya’da gayrimenkul satın almak için öncelikle vergi numarası almanız, İspanya’da bulunan bir bankada hesap açmanız ve bu hesapta paranızı bulundurmanız gerekir. Kendi bankanıza ait hesap cüzdanınız da yanınızda bulundurmalısınız. Ön kaparo sözleşmesi hazırlanır ve -15 arası bir bedel kapora olarak ödenir. Ücret ve vergiler için -16’lık bir bedel tahsil edilir. Avukat masrafları, tapu kayıt harcı, kdv, noter masraflarını içerir.  Yabancılar için gayrimenkul satın alma süreci 1-3 ay arası bir zaman almaktadır.