AVUSTURYA'DA GAYRİMENKUL ALIM SATIM ,YAŞAM ,EĞİTİM


Avusturya

Bir Orta Avrupa ülkesi. Orta Avrupa'nın Alpler bölgesinde kurulmuş olan Avusturya; doğuda Macaristan, kuzeyde Çekoslovakya ve Federal Almanya, batıda İsviçre ve Leiechtenstein, güneyde İtalya ve Yugoslavya ile çevrilidir. Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kat eden Tuna Nehrinin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya'da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Kara iklimine sahiptir. Kışlar çok sert ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle Kar şeklinde olup, alçak yerlerde yağmur halinde olur. Hava sıcaklığı kışın genellikle 0°C'ın altında bulunur. 

Yaşam

Çevre kalitesinden başlayarak, zengin kültür mirasından ülke ve insanlar tecrübesine kadar, Avusturya pek çok şey sunmaktadır. Güçlü güvenliği, mümkün olan en iyi alışveriş ve boş zamanı değerlendirme imkânları ve yüksek yaşam standardıyla birlikte, Avusturya dünya çapındaki yaşam kalitesi listesinde ikinci sıraya yerleşmiştir. 8,17 milyon olan nüfusun yaklaşık %93'ü Avusturyalıdır. Türkler, Almanlar, Slavlar, Hırvatlar ve Macarlar (özellikle Burgenland'da),Slovenler (özellikle Karintiya'da), Çekler (özellikle Viyana'da) ve daha küçük sayıda da İtalyanlar, Sırplar ve Romenler ülkenin diğer azınlık gruplarıdır. Nüfusun ,6'sını 1-14 yaş grubu, %61,6'sını 15-59 yaş grubu, ,8'ini de 60 yaşından yukarısı teşkil etmektedir. Halkın %68'i şehirlerde yaşar. Avrupa'nın kültür merkezidir. Asırlardır Avrupa kültürünü bünyesinde toplamış olan Viyana, bu özelliğini devam ettirmektedir. En önemli şehirleri Viyana, Graz, Linz, Salzburg ve Insburck'dur. Avrupa'nın kavşak noktası olduğu için taşımacılık ve ulaşım çok gelişmiştir. Tabiat şartları icabı kış sporlarının merkezi durumundadır. Dolayısıyla turizm ve kış sporları çok gelişmiştir. Avusturya anayasasına göre ülke Federal Demokratik bir Cumhuriyettir. Yürütme yetkisi 9 eyaletten gelen delegeler tarafından icra edilir. Anayasa, dört yıllık bir devre için devlet başkanının meclis tarafından seçilmesini şart koşmuştur.

Ekonomi

Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli toprakları azdır. Bol ürün alabilmek için modern tarım II. Dünya Savaşından sonra hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde bulunan çayırlık alanlarda hayvancılık gelişmiştir. Ekonomisinin ana kaynağını meydana getiren sanayi dalında, pik demir ve ham çelik, alüminyum üretimi ön sıralarda yer alır. Kağıt, kimyasal madde ve plastik diğer sanayi ürünleridir. Avusturya, dünyanın önde gelen tabii magnezit üreticisidir. Schwechat'taki büyük petrol rafinerisi, ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri tüketiminin dörtte üçünü karşılar. Geniş ormanlarından elde edilen kerestenin sadece bir bölümü ülkede işlenir. İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır. En önemli ihraç ürünlerini; makineler, elektronik araçlar, maden ürünleri, kâğıt, elektrik enerjisi, gıda maddeleri meydana getirir.

Eğitim

Avusturya eğitim sistemi, dünyanın en iyileri arasındadır. Avusturya eğitim sisteminin bir özelliği, ekonomi ile eğitim arasında yakın bir ilişkinin kurulmasıdır. Avusturya gençlere bir ikili eğitim sistemi , yani çıraklık eğitimi ile meslek eğitimini bir arada sunmaktır. İşletmelerle işbirliği yapan okullar, ihtiyaç ile eğitimin örtüşmesini sağlarlar. Meslek okullarının yanı sıra, bütün disiplinler için lise dengi teknik meslek okulları (HTL) bulunmaktadır. Okuma-yazma oranı oldukça yüksektir (% 98). Ülkedeki eğitim kurumları Avrupa'nın en eski eğitim kurumlarındandır. Viyana Üniversitesi 1365'te kurulmuştur. Ülkede mevcut dört üniversite ve buna bağlı çeşitli fakülte ve üniversite seviyesinde akademiler vardır. Kilisenin eğitim ve öğretimde büyük bir ağırlığı vardır. Avusturya Üniversiteleri, Avrupa ve Dünya Üniversiteleri arasında önde gelen köklü bir eğitim geleneğine sahiptir. Akademik özerkliğe sahip olan üniversiteler idari ve mali yönden hükümete bağlıdırlar. Üniversitelerde akademik yönetimin yansıra hükümeti temsil eden bir idari yönetici bulunur. Tarihi altı yüzyılı aşan, içerisinden pek çok bilim adamı, sanatçı ve devlet adamı çıkarmış Viyana Üniversitesi, Avrupa’nın kültür, sosyal ve siyasal yaşamına çok önemli katkılarda bulunmuş bir üniversitedir.

Avusturya Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

Avusturya’da yabancıların gayrimenkul sahibi olmasıyla ilgili bir kısıtlama yoktur. Avukat masrafları için %1-3, tapu devir vergisi için %3.5, noter masrafları için 120 Euro ve gayrimenkul acentesi için %1.5-2’lik bir bedel ödenmesi gerekir. Toplamda %7.5-10.5 gibi masraf gözden çıkarılmalıdır. Gayrimenkul satın alımında ön satış sözleşmesi imzalanarak oranında kaparo ödenmesi gerekir. Satış işleminin tamamlanması ortalama 32 gün sürer. Gayrimenkul satın aldıktan sonra geçici oturma izini için başvuru yapılabilir.