Belçika'da Gayrimenkul Alım Satım Prosedürleri ve Kuzey Avrupa Ülkesi Belçika'da Yaşam, Eğitim Hakkında Bilmek İstedikleriniz.


Belçika

Belçika, Kuzey Avrupa'da bulunan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkedir. Federal devlet yapısına sahip olup, Hollandaca'nın bir lehçesinin resmi dil olduğu Flaman Bölgesi (Vlaanderen), Fransızca'nın resmi dil olduğu Valon Bölgesi (Wallonie) ve her iki dilin de resmi sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi (Région de Bruxelles-Capitale)'den oluşur. Belçika federal monarşi, parlementer sistem ve anayasal monarşi ile yönetilen 3 kantondan oluşan bir ülkedir. Başkenti Brüksel'dir. 4 Ekim 1830 tarihinde kurulmuştur. Ülkenin nüfusu yaklaşık 11,2 milyondur ve yüzölçümü 30.528 km2'dir. Avrupa Birliği üyesi olan ülkenin para birimi Euro'dur. Belçika'nın batısında Kuzey Denizi, kuzeyinde Hollanda, doğusunda Almanya ve Lüksemburg güneyinde Fransa yer almaktadır. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden birisi. Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Hollanda, doğusunda Almanya ve Lüksemburg, güney ve batısında Fransa vardır. Sınırları çok girintili ve çıkıntılı olup, uzunluğu 1445 km, kıyı uzunluğu ise 67 kilometredir. Belçika'da genel olarak kışları serin, yazları ılık geçen bir iklim görülür. İklimi en çok etkileyen Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Bu ülkede güneşli geçen bir gün yok gibidir. Senenin büyük bir kısmı sisli geçer ve bol miktarda yağmur yağar. Yıllık yağış ortalaması 76 ila 102 cm arasında değişir. Ortalama sıcaklık yazın 18 oC, kışın ise 3 oC'dir.

Yaşam

Belçika'nın toplam nüfusu 2011 tahminlerine göre yaklaşık 11 milyon kişidir. Belçika'da yaşayan insanlar ırk ve din bakımından iki gruba ayrılır. Ülkenin kuzeyinde oturanlar Flamanlar, güneyinde oturanlar Vallonlardır. Flamanlar Flamankçe, Vallonlar Fransızca konuşur. Bazı kesimlerde Almanca da konuşulur. Resmi muameleler ve neşriyat ise Fransızca ve Flamankçedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Brüksel'de oturur. Çoğunluğunu Wallonlar meydana getirir. Flamanlar, Germen ırkındandır. Wallonlar ise Romalılar ırkından gelmedir. Halkın büyük çoğunluğu katoliktir. Bir kısmını da protestanlar meydana getirir. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar. Din serbestliği vardır. Avrupa'da nüfusun en az artış gösterdiği ülkelerden biridir. Nüfus yoğunluğu en kalabalık olan Avrupa ülkelerindendir. Kilometrekareye 323,7 kişi düşer. Savaş yıllarında kadınlar erkeklerden 200.000 daha fazlaydı. Belçikalılar basit sade bir hayatı severler. Halk genellikle festival, bisiklet yarışı, spor ve sinema gibi eğlencelere düşkündürler. Avrupa'da hayat standardı en yüksek ülkelerdendir. Ailede dini bağlar çok kuvvetlidir.

Ekonomi

Belçika'da toprakların ancak % 50'si tarım için kullanılmaktadır. İş gücünün % 10'unu almasına rağmen ülke ihtiyacının % 80'i karşılanmaktadır. Kooperatifcilik yaygındır. Buğday, arpa, şekerkamışı, yulaf, elma, baklagiller, başlıca ürünlerindendir. Çiftlikler küçük, ancak ileri tekniğe sahiptir. Tarımda traktör sayısı hızla artmaktadır. Belçika'da hayvancılık çok ilerlemiştir. Küçük ve büyük baş hayvanlar beslenir. Sütten yapılan mamüller oldukça yaygındır. Belçika'da çok zengin kömür yatakları mevcuttur. Başlıca iki kömür madeni vardır:Birisi Sambre-Meuse'de, diğeri Noorderbekten'dedir.Yıllık çıkarılan kömür otuz milyon tonun üzerindedir. Tabii gaz ve nükleer enerji gibi yeni enerji kaynakları da kullanılmaya başlamıştır. Petrol ihtiyacını dışardan ithal ederek karşılamaktadır. Keten bezi, pamuklu dokuma ve jüt gibi dokumacılık çok ileridir. Tekstil sanayi ürünlerinin çoğu ihraç edilir. İhracat, mamül ve yarı mamül şeklinde yapılır. Brüksel, Brugge önemli tekstil merkezleridir. Belçika, dışarı, kimyevi maddeler, makina çeşitleri, besin maddesi, meyve, çiçek satar; dışardan petrol, hammadde ve kimya sanayiinde kullanılan hammaddeler satın alır. İhracatının % 40'ını sanayi ürünleri teşkil eder. Ticari münasebette bulunduğu ülkeler arasında Benelüx ülkeleri başta, daha sonra Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere gelir. Belçika, dışarı, kimyevi maddeler, makina çeşitleri, besin maddesi, meyve, çiçek satar; dışardan petrol, hammadde ve kimya sanayiinde kullanılan hammaddeler satın alır. İhracatının % 40'ını sanayi ürünleri teşkil eder. Ticari münasebette bulunduğu ülkeler arasında Benelüx ülkeleri başta, daha sonra Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere gelir.

Eğitim

Belçika'da eğitim çok gelişmiştir. Gençlerin eğitiminde kilisenin büyük bir yeri vardır. 14 yaşına kadar eğitim mecburidir. Kilisenin ve Yahudilerin kontrolünde olan okullar yaygındır. Okullarda genellikle Flemenkçe ve Fransızca birlikte öğretilir. Çeşitli branşlarda ve birçok şehirde üniversiteler kurulmuştur. Belçika eğitim sisteminde öğretim kademeleri ; Anaokulu, İlkokul, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim’den oluşmaktadır. İlkokulda öğretim süresi 6 yıl olup her çocuk için zorunludur. İlkokul eğitimi 6 yaşından itibaren başlamakta ve 12 yaşına kadar sürmektedir. Belçika genelinden orta öğretim seviyesinde modern ve klasik olmak üzere iki ayrı öğretim sistemi uygulayan okullar bulunmaktadır. Klasik orta öğretim okulları üç yıllık orta okul ve üç yıllık liseler olmak üzere iki kademelidir. Genelde öğrenciler orta öğretimin birinci yılında genel, teknik, sanat ve meslek okullarından birini seçerler. Belçika’da 18 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 9’u Belçika Valon Toplumu, diğer 9’u ise Belçika Flaman Toplumu bölümündedir. Ayrıca, 59 yüksekokulun 30’u Fransızca konuşulan, 29’u Flamanca konuşulan bölgelerde kurulmuştur. Belçika’da iki çeşit yüksekokul öğretimi bulunmakta olup, bunlardan biri üniversite öğretimi seviyesindedir. Üniversite öğretimi üç kademeye ayrılabilir. İlk iki kademe önlisans ve lisans, üçüncü kademe ise lisansüstü öğrenim olarak isimlendirilebilir. İki veya üç yıl süreli üniversite birinci kademe eğitimi, yüksek öğretime geçiş hakkı veren lise diplomalı tüm öğrencilere açıktır. Bu eğitim kademesinde genel ve bölümle ilgili fen veya beşeri bilimlere giriş öğretimi verilir.<İkinci kademede ise ilk kademedeki 2-3 yıllık eğitimin üzerine en az iki en çok dört yıllık üniversite öğrenimini takiben alanlara göre öğretmen, mühendis, eczacı, tıp doktoru, veteriner vb. ünvanlar elde edilir. Bu öğretim kademesi bilimsel araştırmaya hazırlık olmak üzere hem uygulamalı hem de teorik çalışmaları da kapsar.

 

Belçika  Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

Belçika’da emlak sahibi olmak isteyen bir kişi -15 arasında bir miktar ücret ve vergiyi ödemesi gerekmektedir. Tapu tescil vergisi , noter ücreti %0.2-4, alım-satım harcı 800-1000 Euro arasındadır. Yeni bir gayrimenkul alımındaysa %21 KDV ödenir fakat tapu tescil vergisi ödenmez. Yıllık emlak vergisi %1.25-2,5 arasındadır. oranında kaparo alınır. İşlemler ortalama 60 gün sürer.