İNGİLTERE'DE YAŞAM, EKONOMİ, EĞİTİM, İŞ HAYATI VE GAYRİMENKUL ALIM SATIM PROSEDÜRLERİ HAKKINDA BİLGİLER


İngiltere

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezî olanı. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir. England adı, 5. yüzyılda Saksonlarla birlikte adayı istila eden Cermen halkı Angluslardan kaynaklanır. Angleland (Anglus diyarı) olarak kullanılan isim, zamanla günümüzdeki şekline dönüşmüştür. Ülkeyi tanımlamak için Türkçede kullanılan İngiltere sözcüğü ise İtalyancadaki İnglaterra ve Fransızcadaki Angleterre adlandırmalarına dayanmaktadır. Terra; toprak, arazi anlamlarına gelmektedir. İngiltere adı günümüzde yaygın olarak uluslararası medyada ve zaman zaman da resmî düzeyde Birleşik Krallık veya Büyük Britanya anlamında kullanılır. İngiltere kavramının siyasi, ekonomik ve kültürel efsanesi yaşamakla birlikte; kendi yerel hükümetleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın aksine günümüzde İngiltere isimli bir siyasî oluşum veya hükümet yoktur.

Yaşam

İngiltere’nin nüfusu 63,7 milyondur. Nüfusun % 80’i şehirlerde yaşar. Kilometre kareye 235 kişi ile dünyanın en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biridir. Geri kalan nüfusun yaklaşık 3 milyonu Galler’de, 5,5 milyonu İskoçya’da, 2 milyonu Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.Halk, geleneklerine çok bağlı bir millet olarak tanınır. Atalarından kalan kraliyet, cumhuriyet olsa bile bugün hâlâ devam etmektedir. Halkın kanunlara ve polise gösterdikleri saygıdan dolayı, İngiliz polisi silah taşımaz, yalnızca tahta bir jop bulundurur. Önemli şehirleri arasında Cambridge, Birmingham, Derby, Ipswich, Liverpool, Nottingham, Northampton, Oxford, Cardiff, Newpord, Tozfaen, Belfast, Down ve Iyrone’dir. Manchester şehri ise kuzeyin başkenti olarak adlandırılmaktadır. İngiltere ne yazık ki yaşam maliyetinin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir. Benzinden, sigaraya; alkollü içeceklerden arabalara kadar uygulanan tüm dolaylı vergiler son derece yüksektir. İngiltere'de ikamet edenler diğer ülkelerde yaşayanların aksine tüketim mallarına ve yiyeceğe çok yüksek rakamlar ödemektedirler. İngiltere'de yaşamanın ortalama maliyetini hesaplamak oldukça zordur. Bu biraz da kişilerin alışkanlıklarına ve yaşam tarzına bağlıdır. İnsanlar için en önemli hususlardan birisi de ayda ne kadar para biriktirebildikleri veya ne kadar harcayabildikleridir.  İki kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı ( havyar, bonfile ve alkollü içecekler hariç) 200 sterlin civarındadır. İngiltere'de yaşayacaklara tavsiyemiz paralarını harcarlarken çok dikkatli davranmaları ve akıllıca harcama yapmalarıdır. Örneğin şaraplarınızı Fransa'dan, arabanızı diğer Avrupa ülkelerinden alır veya Internet yoluyla İngiltere dışından alışveriş yaparsanız çok daha ucuza mal etmeniz mümkündür.

Ekonomi

Sanayi ve ihracat alanında dünyanın başta gelen ülkelerindendir. Dünyada ticarette beşinci sırayı, ihracatta ise dördüncü sırayı alır. Birleşik Krallıkta tarım çok gelişmiş olup, modern aletlerle yapılmaktadır. Gıda ihtiyacının % 60’ı ülkede yapılan tarımla sağlanır. Ekilen arazi 20 milyon hektardır. Bu ülke topraklarının % 80’ini meydana getirir. Topraktan, iklim ve toprak yapısı elverişli olmamasına rağmen çok yüksek verim elde edilir. Buna sebep ise, ziraatın en modern tekniklerle yapılmasıdır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, şekerpancarı ve patatestir. Bahçecilik de ülkede gelişmiştir. Tarım ürünlerinin % 12’sini sebze, meyve ve çiçek meydana getirir. Ülkede hayvancılık da gelişmiştir. İklimin yağışlı olması sebebiyle bazı bölgede hayvancılık yapılmaktadır. Sığır yetiştiriciliği modern usûllerle yapılır ve ticarette önemli yer tutar. Koyun, sığır ve kümes hayvanı beslenir. Ülkedeki balıkçılık sanayii dünya çapında önemli bir yer tutar. Balıkçılık filosu 4.047 adet çeşitli tipte gemiden meydana gelmiştir. Her yıl ortalama bir milyon ton balık avlanır. Ülkede 1.749.000 hektar alanda üretim yapılmaktadır. Bunun bir kısmı özel sektör tarafından işletilir.

Eğitim

Birleşik Krallık'ta 5 ila 16 yaş arasında eğitim zorunludur.[9] Öğrencilerin %95’i devlet okullarında ücretsiz eğitim görürler. Ayrıca özel okullar da bulunur. Okulların sayısı 38.000’i bulur. Devlet okullarında ortalama 20 kişiye bir öğretmen düşer. Birleşik Krallık'ta 91 Üniversite[10],115 yüksek okul, ayrıca 700’ü aşkın teknik ve ticari kolej, sanat ve öğretmen okulları gibi çeşitli yüksek eğitim kurumları vardır. İngiltere’nin en eski üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi çok uzun yıllar önce eğitime açılmıştır. Üniversite kitaplığında iki milyon civarında kitap bulunmaktadır. Diğer eski üniversitesi ise Oxford Üniversitesidir. Ayrıca 1440 yılında kurulan Eton Koleji eski okullardandır. İngiltere'de130 civarında üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerin birçoğu dünya sıralamasında ilk 100'de yer alır. İngilizlerin eğitime önem vermeleri, ülkede birçok ilim adamının yetişmesine sebep olmuştur. Ünlü fizikçi Newton, Harvey ve Boyle,Halley, Watson, Dalton, Faraday, Boule gibi bilim adamları bu ülkede yetişmişlerdir. İngiltere’de Türkiye’de olduğu gibi üniversiteye yerleştirme sınavları uygulanmaktadır. Generel Certificate of Secondary Education (GCSE) sertifikasini aldıktan sonra üniversiteye başlamak isteyen öğrenciler öncelikle A Level programına başlamaktadır. Bu evrede öğrenciler 2 yıllık bir eğitim almaktadır. Bu eğitim sırasında öğrencinin ilgisi, yetenekleri ve de becerileri tespit edilip üniversitede eğitim alabileceği bölüm için yönlendirme yapılmaktadır. A Level’i bitiren öğrenciler eğitimleri sırasında aldıkları derslere göre mutlaka bir bölüme yerleştirilmektedir. A Level’dan sonra gelen, Lisans Programlari İngiltere’de 3 yılda bitirilebilinmektedir. Ücretli olan bu eğitim aslında diğer ülkelere oranla cok da farklı değildir. Üstelik Türkiye’de 4 ya da 5 yılda bitirilen bir programı orada 3 yılda bitirebilmek fırsatı size daha kısa zamanda dünyanın en kaliteli eğitim veren ülkesinde bir üniversite bitirme şansı sunmaktadır.

İngiltere Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

Emlak alım-satımında %1-7 arası bir damga pulu vergisi alınır. Evin değerine göre farklılık gösteren yerel yönetimin belirlediği bir emlak vergisi uygulanır. Avukat masrafları %1 oranındadır. Toplamda %2-8 arası bir bedeli masraflar ve vergiler için ödemek gerekmektedir. Gayrimenkul için yaptığınız teklif kabul edildiğinde bir gayrimenkul avukatına, mortgage brokerına ve gayrimenkul eksperine ihtiyaç duyabilirsiniz. İngiltere’de gayrimenkul satın almak oturma iznini garanti etmez fakat geçici oturma izni başvuruda bulunabilir ve vizede sağladığı kolaylıklardan yararlanabilirsiniz. 2,000,000 sterlin üzerindeki emlak alımlarında derhal kalıcı oturma izini için başvuruda bulunulabilir.