Karadeniz'in Doğu Kıyısında Olan Gürcistan'da Gayrimenkul Alım Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörü Hakkında Bilmek İstedikleriniz:


Gürcistan

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülke. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler. Gürcistan, seküler, üniter ve başkanlı cumhuriyet olan bir temsili demokrasidir. Hâlen Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü üyesidir. NATO üyeliği ve ileride Avrupa Birliği'ne üye olmak için uğraş vermektedir. Gürcistan toprakları dağlık olup üç bölgeye ayrılır. Kuzeyde bir set gibi uzanan Kuzey Kafkas Sıradağları, doğuya doğru yükselen ve derin vâdilerle birbirinden ayrılan bir dizi paralel dağ silsilesinden meydana gelir. Bölgenin en yüksek noktaları Şhara (5068 m), Rustaveli (4960 m), Tetnults (4852 m)tur. Akarsu yönünden zengin olan Gürcistan’da Kolhida Ovasını İnguri, Rioni ve Kodori nehirleri, Kartli Ovasını ise Kura Nehri ve kolları sular. Kafkas Dağlarının meydana getirdiği tabiî engeller kuzeydeki soğuk hava kütlelerinden Gürcistan’ı korur. Ülke bütün sene boyunca Karadeniz’den gelen sıcak ve nemli havanın tesiri altında kalır. Batı kesimlerinde nemli bir astropik deniz iklimi hâkimdir. Doğuda ise hafif nemlilikten kuraklığa kadar değişen özelliklerde tropikaltı iklim kuşakları görülür. Kışları genelde yumuşak geçer.

Yaşam

Gürcistan’ın nüfûsu 4.693.892 (2004 tahmini) milyon. Nüfûsun %69’unu Gürcüler, % 9’unu Ermeniler, % 7’sini Ruslar, % 5’ini Azeriler, % 3’ünü Osetler, % 7’sini diğer milletler meydana getirir. Nüfûsun büyük kesimi 1000 metrenin altında olan bölgelerde yaşar. Başkent Tiflis’in dışında önemli şehirleri Kutaisi, Suhumi, Batum, Rustavi, Zugdidi ve Gori’dir. Gürcistanda kiralar minimum 200 dolar ila maksimum 1500 dolar arasında değişmektedir. Evli bir çiftin aylık gideri en az 1000 dolar civarındadır. Bekar bir öğrenci için barınma haric 500 dolar yeterli olacaktır. Gürcistanda kira giderinin yanında 2 kişilik alile için ortalama gaz kışın 100 usd civarı, elektirk 25 usd civarıdır. Su ve çöp (Gürcistanda su saati çoğu evde olmadığından son yapılan uygulama ile eletrik tüketimine belirli bir yüzde ile endekslenmiştir (5-10 usd). Gıda ve giyimin % 70-80 i türkiyeden gelmektedir. Dolayısıyla fiyatlar Türkiyenin biraz üzerinde seyretmektedir. Ulaşımda minibus ve otobüsler ile 30-50 kuruşa sağlanmaktadır. Taksi kullanımı çoktur. 10 km'lik mesafe için 8 -10 lari arası taksicilerle pazarlık edilebilir. Tiflis merkezden hava alanına taksiler 25-30 lariye, Batum sınır kapısından Batum merkeze 10-15 lariye, Tiflis otagarında Merkeze 10-15 lariye taksi ile gidilebilmektedir. Otomobil fiyatları türkiyenin 3'te 1'i civarındadır. Dizel ve benzin yakıtlar ise litresi 1,85 gel ila 2,30 arasında değişmektedir.

Ekonomi

Gürcistan ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Ekime elverişli alanlar hem az, hem de işlenmesi zordur. Ekilen ürünlerden çay ve turunçgiller ekonomiye önemli katkıda bulunur. Diğer önemli tarım ürünleri şekerpancarı ve tütündür. Gelişmiş bir sanâyiye sahip olan Gürcistan’da başlıca makina yapım sanâyi kuruluşları, ağır motorlu taşıt, elektrikli lokomotif, iş araçları, hassas ölçü âletleri, torna tezgahı fabrikalarıdır. Metal işleme sanâyii oldukça ileridir. Kimyâ sanâyii gübre, sentetik elyaf ve ilâç üretimine, gıdâ sanâyisi ise çay, konserve, tütün işlemeciliğine dayalıdır. Gürcistan'ın dış ticaretinde eski Sovyetler Birliği ülkeleri büyük öneme sahiptir. Toplam ihracatının yüzde 95'ini, ithalatının ise yüzde 75'ini bu ülkelerle yapmaktadır. Çay, narenciye ve tütün gibi tarım ürünleri ihracatının yarısını meydana getirmektedir. İthal ettiği ürünler arasında buğday, şeker ve ağır sanâyi ürünleri yer almaktadır. Son dönemde Saakaşvili hükümeti Poti limanı canlandırma  ve bu bölgeye serbest bölge oluşturma, Batum’u turistik bir şehir haline getirme ve Tiflis’in tarihi dokusunu ön plana çıkararak turistik bir hale getirmek üzere çalışmaları olmuştur. Bu anlamda birçok oteller ve görsel yapılar yapılmış, ülkeye daha çok turist çekerek katkıda sağlanması planlanmıştır. Gürcistanda ticaret yapılabileceği halen birçok bakir alanlar mevcuttur. Bu amaçla ülkeye Türkiye’den, Azerbeycan’dan ve İran’dan birçok iş adamı yatırım yapmaktadır. Gürcistan hükümetinin ülkede yatırım yapacak bu tip yatırımcılara sağladığı özel imkanlar da mevcuttur.

 

Eğitim

 

Eğitim 7-17 yaş arasında mecbûrî ve parasızdır.Tiflis Üniversitesi ve Bilimler Akademisi ülkenin en önemli yüksek öğrenim kurumlarıdır. Gürcistan üniversitelerinde eğitim dili İngilizce, Gürcüce ve Rusça'dır. Tıp eğitimi İngilizce, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Gürcüce ve İngilizce olarak verilmektedir. Güney Kafkasya ülkesi olan Gürcistan ile Türkiye sınır komşusudur ve Gürcistan'da okuma yazma oranı yüksektir. İlköğretim ülkede devlet tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. Demir Perde'nin ortadan kalkmasıyla Türkiye ile Gürcistan arasında kardeşlik bağları kurulmuş ve ilişkiler her geçen gün iyileşmektedir. Gürcistan'da devlet okullarının yanı sıra Türk kolejleri de yerlerini almıştır. Bu kolejlerde ilkokul birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının müfredatına uygun Gürcüce eğitim verilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra öğrencilere İngilizce, Rusça ve Türkçe dil eğitimi de verilmektedir. Türk kolejleri donanım ve fiziki imkânları sayesinde kaliteli eğitim verirken, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı göstermiştir. Bunun yanı sıra Türk iş adamları ve dernekleri tarafından desteklenerek kurulan Karadeniz Uluslararası Üniversitesi ülkede kurulan ilk özel üniversite özelliğindedir. Gürcistan eğitim giderleri konusunda çok ucuz olduğundan üniversiteler her yıl dünyanın birçok ülkesinden öğrenci kabul etmekteler. Böylece hem üniversite kalitesi hem de öğrenciler arasında kültür alışverişi yapılması sağlanmakta öğrenciler sadece bilgi birikime değil kültürel anlamda da gelişebilmektelerdir.

 

Gürcistan Gayrimenkul Satın Alma Süreci

Mart 2007’de değiştirilen Medeni Kanuna göre satış anlaşmasının noter tasdikli olması gerekli değildir. Satış üç şekilde gerçekleştirilebilir; online olarak, tapu dairesini ziyaretle ve bankalar, noterler veya gayrimenkul şirketleri gibi yetkili kurumlar aracılığıyla.

Gürcistan mevzuatı, hızlandırılmış satın alma imkanı sağlamaktadır. Alıcı tüm gerekli belgelerin sunarak aynı gün içerisinde mülkiyet transferini kaydettirebilir. Kayıt için gerekli ücret 200 geldir. Eğer kayıt işlemi belgelerin teslim edildiği günün ertesi gününde yapılırsa ücret toplamları 150 gel olmaktadır. 50 gellik ücret 4 iş günü süren kayıt işlemleri için ödenen normal bir bedeldir. Taşınmaz mallar için belirlenen tapu devir vergisi %2’dir. Emlak vergisi ise %0 ve %1 arasında farklılık göstermektedir.