Kuzey Avrupa'da Bulunan Üç Baltık Devletinden Biri Olan Litvanya'da Gayrimenkul Alım-Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörü Hakkında Bilmek İstedikleriniz:


Litvanya

Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan, üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır, kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ve Polonya, batısındansa Rusya egemenliğindeki Kaliningrad ile sınır komşusudur. Deniz aşırı olaraksa; Baltık Denizi'nin karşısında bulunan İsveç'le komşudur. Ülkenin nüfusu yaklaşık üç buçuk milyondur. En büyük kenti ve başkenti Vilnius'tur. Litvanya'nın iklimi ılıman ve oransal olarak hafif karasal iklim arasındadır. Ocak ayında başkent Vilnius'un ortalama sıcaklığı -6 derece iken, Temmuz ayında bu sıcaklık 16 dereceye yükselir. Litvanya'nın kışı ise çok serttir. Ortalama değer -20 dereceye kadar düşer. Ülkede en düşük sıcaklık -43 derece olarak ölçülmüştür. Yüzölçümü 65.200 km2 olan Litvanya topraklarında, geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Genelde ülke toprakları düzdür. Kıyı düzlüklerinin ardından kum, çakıl ve çakıl taşlarından meydana gelen Ziezmariai Ovası yer alır. Ovadaki kum tepeleri sık çam ormanları ile kaplıdır. Ülke topraklarını sulayan akarsular Menderes meydana getirerek Baltık Denizine dökülür. Beyaz Rusya sınırında irili ufaklı göller vardır.

 

Yaşam

Uluslararası finans araştırmalarına göre Litvanya Avrupa'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden birine sahiptir. Litvanya; NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ne üyedir. Ülke, Avrupa Birliği'ne 21 Aralık 2007'deki Schengen Antlaşması'yla tam üye olmuştur. 2009'da, Vilnius Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Tarihte "Litvanya" ismine ilk rastlanılan tarih olan 1009 yılının bininci yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. 1 Ocak 2015'te Euro resmi para birimi olarak benimsenmiş ve Eurozone'a dahil olan 19. ülke olmuştur. 3.5 milyon nüfusu olan Litvanya nüfûsunun % 80’ini Litvanlar, % 9’unu Ruslar, % 8’ini Polonyalılar, % 2’sini Beyaz Ruslar meydana getirir. Nüfûsun büyük kısmı tarımla uğraşır.

 

Litvanya'da yaşam şartları ülkemizle neresiyle aynıdır. Ulaşım ucuzdur ve yiyecekler ise biraz farklılık gösterebiliyor. Dana etinin kilosu TL bazında 15 lira civarında. Tavuk eti ise ülkemizden daha pahalıdır. Onun dışında marketlerde sebze ve meyvelerin fiyatları çok pahalıdır fakat haftanın belli günleri kurulan pazarlardan, çok daha ucuz fiyata yiyecek ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Alkollü içecekler ise çok ucuzdur. Hatta ülkemizdeki fiyatlarının 3-4 kat altındır. Orada da gece saat 10’dan sonra alkol satışı yasaktır. Litvanya'da hem şahsi arabalarını hem de toplu taşıma araçlarını kullananlar için ulaşım rahat ve kolaydır. Otobüs, elektrikli otobüs ve minibüsler oldukça fazla sayıda ve ilk kez binmiş olmanıza rağmen ineceğiniz durağı rahatlıkla bulmanızı sağlayan sistemlere sahiptir. Litvanyadan çıkıp başka bir ülkeye gitmek isterseniz de önünüzde iki seçenek oluyor. Uçak ve otobüs.

 

Ekonomi

003'te, Avrupa Birliği'ne katılan Litvanya; aday ve üye ülkelere kıyasla yüksek bir gelişim eğrisi çizmiştir. Bunun sonucu olarak 2003'ün üçüncü çeyreğinde 8.8% büyümüştür. 2004'te - %7.4, 2005 – %7.8; 2006 – %7.8; 2007 – %8.9, 2008 Q1 – %7.0 büyüme rakamlarını yakalayan ülke, başarılı bir ekonomi yöntimi sergilemektedir. Litvanya, Avrupa Birliği ülkeleriyle önemli bir ticaret endeksine sahiptir. Birleşmiş Milletler sınıflandırmasına göre, Litvanya kişi başına düşen millî gelir bakımından, geliri yüksek ülkeler arasında sayılmıştır. Ülke dört şeritli otoyolları, hava alanları ve demir yolları altyapısı olarak gelişmiştir. Ekim 2008 verilerine göre, ülkedeki işsizlik oranı 4.7% kadardır. Nüfusun 2%'si ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.[35] Kurumsal rakamlara göre, ülke AB'nin en canlı ekonomilerinden birine sahiptir, bundan dolayı ülkeye olan yabancı kaynaklı yatırımlar artmakta ve turizm sektörü de gelişmektedir. Ülkenin eski ulusal para birimi olan Litvanya litası, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullanımdan kalkmış, yerine euro kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Litvanya Eurozone'ye geçen 19. ülke olmuştur.

 

Eğitim

İlk ve orta öğretim mecbûri olup parasızdır. Ülkede 30’dan fazla yükseköğretim kurumu vardır. Litvanya'da eğitim politika ve hedeflerini, Bilim ve Eğitim Bakanlığı organize eder. Daha sonra önergeler onay için parlamentoya (Seimas) gönderilir. Yasalarla belirlenmiş eğitim stratejisi, genel olarak eğitimin kalitesini yükseltmeye; mesleki eğitimi organize etmeye odaklıdır. Bunun yanında önergelerle: hukuk eğitimi, yetişkinlere dönük eğitim ve teknik eğitim... gibi eğitim bölümlerinin standartları belirlenir. Belde yöneticileri, belediye meclisleri ve okul fonları (devletin etkin olmadığı; dinsel ve gönüllü organizasyonlar da dahil olmak üzere) ülkedeki eğitime destek olur. Anayasal görev olarak, ülke vatandaşları 10 yıl formal eğitim almak zorundadır, ülkede zorunlu formal eğitim 16 yaşında biter. 1999'da Litvanya devlet bütçesinin yüzde 26'sı eğitim giderleri için tahsis edilmiştir. İlköğretim ve orta öğretim okulları, belediye veya il yönetimleri aracılığıyla devletten mali yardım alırlar. Ülkede yüksek öğretim kısmen devlet desteğiyle sağlanır; belirtilen ölçütlere göre iyi sayılan öğrencilerin masraflarını anayasa gereği devlet karşılar. Dünya Bankası'nın verilerine göre, 15 yaş ve üstü ülke nüfusunun 0'ü okur yazardır. 2008'de yapılan bir araştırmaya göreyse, 25-64 yaş arasında olan kişilerin %30.4'ünün üçüncü derecede eğitim aldığı verilerine ulaşılmıştır, nüfusun %60.1 ise ikinci derece ve orta öğretim üstü kurumlarda eğitim görmüştür. Litvanya'da yüksek öğrenim gören birey sayısı AB ortalamalarından yaklaşık iki kat yüksektir. Ayrıca ülke, bu konuda Baltık ülkelerinden de daha iyi bir durumdadır. Ülkede, istisna bölümler hariç normal lisans eğitimi üç yıldır. Ayrıca iki yıllık yüksek okullar da vardır. 2008 itibariyle, ülkede 15 üniversite, 6 özel enstitü, 16 yüksek okul ve 11 özel yüksek okul bulunmaktadır. Vilnius Üniversitesi Kuzey Avrupa'nın en eski üniversitesidir. Kaunas Teknoloji Üniversitesi ise Baltık ülkelerinin ve Litvanya'nın en büyük teknik üniversitesidir. Ayrıca, başkentte bulunan Vilnius Üniversitesi ile Türkiye'deki bazı üniversiteler arasında Erasmus anlaşmaları mevcuttur. Litvanya, yabancı dil bilme düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Nüfusun %90'ı en az bir yabancı dil; %50'si ise iki yabancı dil konuşabilmektedir. Ülkede en popüler yabancı diller Rusça ve İngilizce'dir.

 

Litvanya Alım-Satım Süreci

Yabancıların Litvanya’da gayrimenkul sahibi olabilmesi için herhangi bir kısıtlama yoktur. Alıcı noter masrafları olarak %0.45 ve tapu tescili için %0.03-0.5 arası bir bedel ödemekle sorumludur. Toplamda %0.48-0.98 gibi masraf yaparak gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Yabancıların 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde gayrimenkul sahibi olması mümkündür. Alım-satımla ilgili bütün işlemler noter tarafından gerçekleştirilir. Gayrimenkul aldığınız takdirde 6 aylık oturma izni almaya hak kazanırsınız.