Kurumsal

İlkelerimiz

 
İlkelerimiz

Realty®Co., Sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser:

  • Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.
  • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak bütün paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.
  • Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder.
  • Realty®Co., her türlü biriktirdiği değerini, franchise ofisleri, müşterileri, çalışanları ve danışmanları ile adil paylaşımı esas alan bir anlayışı benimser.
  • Etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan adil bir ödüllendirme anlayışını destekler. 
  • Farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün, küresel ölçekte rekabet eden Marka olma hedefini destekleyecek şekilde fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser.
  • Müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar.
  • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır.
  • Müşteri hak ve menfaatleri ile kamu yararını da gözeten orta ve uzun vadeli stratejileri benimser. 
  • Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları Franchise ofisleri ile düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.