Kurumsal

Kentsel Dönüşüm

 
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri de kentsel dönüşümdür. Kentsel Dönüşüm Yasası olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun ile birlikte 2012 yılında başlayan çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 20 yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon konutun yenilenmesi beklenmektedir.

Kentsel dönüşümün önemi

Türkiye’nin büyükşehirleri başta olmak üzere tüm şehirlerinde bulunan binaların büyük çoğunluğunun afet ve depremlere karşı dayanıksız olması kentsel dönüşümün önemini artırmaktadır. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir.

Yüzölçümünün yüzde 90’ı deprem kuşağı içinde yer alan Türkiye’nin konut stokunun yaklaşık yüzde 40’ı da riskli, yapı ömrünü tamamlamış, sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmadan oluşmaktadır. Türkiye nüfusunun yüzde 92’lik bölümünün, 1. ve 2. derece deprem kuşağı üzerine kurulmuş kentsel alanlarda yaşadığı göz önüne alındığında, depreme dayanıklı yapılaşmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Kentsel dönüşüm gerçeği?

Deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliği 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm yasası ile başladı. 2012 yılından günümüze gündemden düşmeyen kentsel dönüşümün bu yıl da en önemli gündem maddelerinden biri olması beklenmekte. Peki, kentsel dönüşüm ne anlama geliyor, kentsel dönüşüm ne demektir?

Uzmanların yaptığı tanıma göre kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelir. Kısaca kentsel dönüşüm, kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak tanımlanabilir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm, kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak da tanımlanmaktadır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun; afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılır. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Bu kanun ile depreme dayanıksız, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları kentsel dönüşüm avantajlarından yararlanarak yeniden inşa etmek mümkün olmaktadır.

Realty®Co. KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Realty®Co., kentsel dönüşüm kapsamında uzman kadrosu, ulusal franchise ofisleri ve çözüm ortakları ile aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Kentsel dönüşüm için bakanlık onaylı deprem risk raporunun hazırlanması,
 • Bina deprem performansının belirlenmesi ve raporlanması,
 • Yeni inşaat için tapu, belediye, noter harç ve vergi muafiyet danışmanlığı,
 • Bina ortak karar protokolünün hazırlanması,
 • Mülk sahipleri ve kiracılar için kentsel dönüşüm kredilerinin çıkarılması,
 • Mülk sahipleri ve kiracılar için bakanlıktan kentsel dönüşüm kira yardımının talebi,
 • Bina gayrimenkul değer tespitinin yapılması,
 • Anlaşmayan kat malik hisselerinin bakanlıktan satışı veya kamulaştırılması,
 • Yeni binanın projelendirilmesi,
 • Yeni binanın ilgili belediyeden inşaat ruhsatının alınması,
 • Yeni binanın yapı denetim kontrol hizmetlerinin sağlanması ve
 • Yeni binanın inşaatı için bakanlıkça lisanslı müteahhit firma ile anlaşmasının sağlanması.