Kurumsal

Politikamız

 
Politikamız

Realty®Co. İnsan Kaynaklarının temel amacı gayrimenkul sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır.

Bu amaca ulaşmak için benimsediğimiz insan kaynakları politikaları aşağıda yer almaktadır:

• “Realty®Co.’nun stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermaye insan kaynaklarıdır.”

• Realty®Co.’nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulmasını ve değişimlere hazır olunmasını sağlamak,

• Realty®Co. yetenek havuzu kapsamında, eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmak.

• Markamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve Realty Akademinin ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.