Kurumsal

Turizm ve Otel Yatırım Danışmanlığı

 
Turizm ve Otel Yatırım Danışmanlığı

Bütün hizmet sektörleri 1950’li yıllardan sonra hızla büyüyen ve genişleyen bir gelişim sürecine girmiştir. Bununla birlikte pazar sürekli değişiklik göstermektedir. Değişen pazar şartları ve bölgesel gelişmeler turizm tesislerinin değerlerinde dalgalanmalara neden olabilir. Turizm ve otel danışmanlığı tam da bu alanda devreye girmektedir.
Bu nedenle otel sahipleri ve potansiyel otel yatırımcıları yeni gayrimenkul yatırımları için en güncel ve kesin bilgilere sahip olmak istemektedirler. Gerçekçi veriler içeren otel değerleme raporları veya otel fizibilite raporu oluşturmak için sektörel bilgi, birikim, tecrübe ve profesyonelliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Realty®Co. müşterilerine kapsamlı turizm ve otel danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Turizm sektöründe sunduğumuz hizmetler:

  • Yatırım getirisi ve gelir üzerine fizibilite çalışmaları,
  • Otel yönetimi ve franchise şirketlerinin değerlemesi,
  • Turistik tesislerin değerlemesi,
  • Değerleme, piyasa değeri tahminleri, yatırım değeri tahminleri ve hisse değerlemesi,
  • Geliştirme danışmanlığı ve proje yönetimi,
  • Fiziki işletme değerlemesi,
  • Franchise değerlendirme ve seçim,
  • Mali zararlar tahminleri,
  • Bölge ve Pazar incelemesi,
  • Kiralama sözleşmesi danışmanlığı.