Kurumsal

Yaklaşımımız

 
Yaklaşımımız

Realty®Co. kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu üstlenmiştir. Bu bilinçle çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek ekonomik kalkınmayı desteklemek markanın daima öncelikleri arasında yer almıştır.

Realty®Co., Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile iş yapış şekli olarak yorumladığı sürdürülebilirliği kurum içerisinde içselleştirilerek günlük faaliyetler ile entegrasyonun izlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamıştır. Tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren marka, kurumsal yapısını ve insan kaynağını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırmaktadır.

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atılmış, çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur.