Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa Devleti Olan Letonya'da, Gayrimenkul Alım-Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörüyle İlgili Bilmek İstedikleriniz:


Letonya

Letonya Cumhuriyeti ya da kısaca Letonya (yerel dilde Latvija ya da Latvijas Republika), Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa Devleti. Kuzeyinde Estonya, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Litvanya, batısında Baltık Denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü 64.000 km2 olan ülkenin başkenti Riga'dır. 1980'lerin sonunda SSCB'de başlayan demokratikleşme süreci Letonya'yı da etkiledi. Şubat 1990'da parlamento bağımsızlığını ilan etti. 1991 yılı boyunca Sovyet ordusunun bu girişimleri bastırma gayretleri sonuç vermedi. Bağımsızlık halk oylamasıyla onaylandıktan sonra SSCB tarafından da kabul edildi. Mart 1992'de Rus orduları ülkeden çekilmeye başladı, Letonya'nın bağımsızlığı tüm ülkelerce tanındı. Letonya’nın büyük bölümü dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Baltık ve Riga Körfezi kıyıları oldukça düzgündür. En önemli akarsuyu Dvina Nehridir. Diğer akarsular Baltık Denizine dökülür. Sovyet sınırı yakınlarında irili ufaklı göller vardır. İklimi ılımandır. Atlas Okyanusundan gelen hava kütlelerinin etkisi altındadır. Yazlar genelde serin ve yağışlı geçer.

Yaşam

2.750.000 olan nüfûsun, % 54’ünü Letonyalılar, % 33’ünü Ruslar, % 5’ini Beyaz Ruslar, % 3’ünü Ukraynalı, % 3’ünü Polonyalılar meydana getirir. Letonya'da resmi dil Letonca'dır. Günümüzde bu dil, sadece güney komşusu olan Litvanya ile akrabalık ilişkisi vardır. Yok olan Prusya dili ile de akrabalık bağı vardır. Baltık dili ailesine bağlı olan bu dil Hint-Avrupa dillerindendir. Nüfusunun yarıya yakını Rus olan Letonya'da Rusça da yaygın olarak kullanılmaktadır. Riga, Letonya'nın başkenti. Baltık Denizi'ne şehrin ortasından geçen Daugava Nehri ile açılır. Şehir 56° 58¹ Kuzey Paraleli, 24° 8¹ doğu boylamında yer alır. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra, önemli bir kültür, politika, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir. Şehrin ilk kurulduğu yer olan tarihsel merkezi "Vecrīga" UNESCO Kültür Mirası'na kabul edilmiş olup mimari olarak sadece Viyana, St. Petersburg ve Barcelona ile karşılaştırılabilecek güzellikteki Art Nouveau (Jugendstil) yapılarıyla ünlüdür. Şehrin kuruluşu 12. yüzyıla kadar dayanır. 12. yüzyıl sonlarında liman şehri olan Riga'ya Alman ticaret gemilerinin uğramaya başlamasıyla nüfusu ve önemi artmıştır. 1201 yılı Riga'nın resmi kuruluş yılı olarak kabul edilir. Old Town denilen eski şehir merkezindeki "Melngalvju nams" (Türkçe: Karakafalıların Evi), Televizyon Kulesi, Aziz Peter Katedrali, Riga Kalesi ve "Dannenšterna nams" (Dannestern Malikanesi) görülmesi gereken yerlerdir.

Ekonomi 

Ülke ekonomisi sanâyiye dayalıdır. En önemli sanâyi dalları metal üretimi ve makina yapımıdır. Diğer sanâyi ürünleri buzdolabı, gemi, demiryolu araçları, dizel motoru, elektrik jeneratörü, beyaz eşyâ ve radyodur. Ayrıca dokuma, kereste, besin, ayakkabı ve giyim sanâyii de gelişmiştir. Enerji ihtiyâcının yarısından fazlasını kendi kaynaklarından karşılar. Letonya’ya ait bazı ekonomik göstergeler; satınalma gücü paritesi - 35.08 milyar $, reel büyüme: %9,3, enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6,3, işsizlik oranı: %6.7, ihracat ürünleri; ahşap ve ahşap ürünleri, makine ve parçaları, metaller, tekstil, gıda maddeleri. İhracat ortakları: Litvanya , Estonya ,8, Almanya ,2, Birleşik Krallık ,2, Rusya %7,9, İsveç %7,8, Danimarka %5,3, Polonya %5,3’dır. İthalat ürünleri; makine ve parçalar, kimyasallar, yakıtlar. İthalat ortakları: Almanya ,9, Litvanya ,6, Rusya %8,6, Estonya %7,9, Polonya %6,4, Finlandiya %5,9, Beyaz Rusya %5,8, İsveç %5,1, dış borç tutarı: 18.9 milyon $.

Eğitim

Letonya’da temel zorunlu eğitim ilk 9 yıldan oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim 2-7 yaş çocuklarını kapsamaktadır. 5 ve 6 yaş grubunu eğitime hazırlamak zorunludur. Okula başlama yaşı 7’dir. Leton devleti 8 ulusal azınlık dilindeki temel zorunlu eğitimi finanse etmektedir. Bunlar Rusça, Lehçe, Ukraynaca, Litvanca, Estonca, İbranice, Belarusça ve Roma dilinde yapılan eğitimlerdir. Orta öğretimde ise 7 azınlık dilindeki eğitim devlet finansmanı ile yapılmaktadır: Rusça, Lehçe, Ukraynaca, Litvanca, Estonca, İbranice ve Belarusça. Müfredat tüm okullar için aynıdır. Azınlık dillerindeki okullara devam eden öğrenciler Leton dili ile birlikte azınlık dilini de öğrenmektedirler. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın son verilerine göre, temel eğitim programını tamamlayan öğrencilerin yüzde 60,8’i orta eğitim kurumlarına devam etmekte, yüzde 33,8’i mesleki eğitime geçmekte, yüzde 5,4’ü ise eğitimine devam etmemektedir. Üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin oranı yüzde 62,8’dir. Letonya Üniversitesi Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan ülkenin en köklü yükseköğretim kurumudur. Üniversite 1919 yılında kurulmuş olup, ülkedeki pek çok siyasetçi Letonya Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 28.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite devlet üniversitesidir.

 

 

Letonya Gayrimenkul Satın-Alma Süreci

Letonya’da gayrimenkule sahip olmak istiyorsanız gayrimenkul değeri üzerinden sadece %2 gibi bir bedeli vergiler ve masraflar için harcamayı göze almanız yeterlidir. Satın almak istediğiniz gayrimenkul için en az 1000 euro gibi bir bedel ödeyip, ön satış sözleşmesi imzalamalısınız. İşlemlerin tamamlanıp gayrimenkul tapusunu devralmanız ortalama 18 gün sürmektedir. Letonya devleti 250,000 euro ve üzeri gayrimenkul alımlarında 5 yıllık oturma izini vermektedir.