Kuzey Avrupa Ülkesi Olan Finlandiya'da Gayrimenkul Alım Satım Prosedürleri, Yaşam, Eğitim ve Emlak Sektörü Hakkında Bilmek İstedikleriniz:


Finlandiya

Finlandiya kuzey Avrupa, Baltık Denizi kıyısında, İsveç ve Rusya arasında yer almaktadır. Toplam nüfusu 5,439,000 olan ülkenin başkenti Helsinki'dir. Coğrafi konumu: 64 00 Kuzey enlemi, 26 00 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Avrupa Yüzölçümü: 337,030 km² Sınırları: toplam: 2,628 km sınır komşuları: Norveç 729 km, İsveç 586 km, Rusya 1,313 km Sahil şeridi: 1,126 km İklimi: Tipik kuzey iklimi etkisini gösterir. Finlandiya'nın güneyinde kış ve yaz mevsimi ülkenin kuzey bölümüne oranla bir ay erken başlar. Kış mevsimi çok uzun sürer (4 ile 6 ay arası). Kuzeye doğru çıkıldıkça yaz mevsimi 2 ay kadar sürer. Ortalama kış sıcaklığı -20 derece civarındadır. Yazın ise güney kısımlarında hava sıcaklığı nadiren 30 dereceyi bulmaktadır. Ülkenin güneyine doğru, özellikle göl ve nehirlerin bulunduğu alanlar, ılık bir iklimin etkisi altındadır. Arazi yapısı: Çoğunlukla alçak, düz ve inişli çıkışlı ovalar göllerin ve yüksek olmayan tepeliklerin arasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m en yüksek noktası: Haltiatunturi 1,328 m Doğal kaynakları: Kereste, bakır, çinko, demir, gümüş Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %8 sürekli ekinler: %0 otlaklar: %0 ormanlık arazi: %76 diğer: . Sulanan arazi: 640 km²’dir.

Yaşam

Yaklaşık 5,439,000 olan nüfûsunun % 90’dan fazlasını Finliler teşkil eder. Bundan başka kuzeyde Laponlar, güney ve batı kesimlerinde ise İsveçliler yaşamaktadır. Finlilerin karakteristik özellikleri, uzun boylu, sarı saçlı, mâvi veya gri gözlü olmalarıdır. Her etnik grup kendi lisanlarını konuşur. Ülkenin resmî dili ise Fincedir. Nüfus yoğunluğu güneyde çok fazladır. Kuzeyde ise gittikçe azalır. Nüfûsun % 20’si başşehri olan Helsinki civârındadır. Çoğunluk şehirlerde yaşar. Nüfûsun % 91,6 sı Hıristiyanlığın Protestan mezhebine, kalanı değişik mezheplere bağlıdırlar. Geri kalan dînî azınlığın büyük kısmını Yunan Ortodokslar meydana getirir. Çok az bir miktar da Yahûdî vardır. Eğitim ve öğretimin parasız olduğu Finlandiya’da 20 üniversite mevcuttur. 7-15 yaş arası eğitim ve öğretimin mecbûrî olduğu ülkede okuma yazma bilenlerin oranı yaklaşık % 100’dür. Çalışan nüfûsun %25’i zirâat ve ormancılıkla uğraşır. Kuzeyde yaşayan Laponlar an’anevî olan ren geyiği çobanlığı ve avcılığı ile geçinirler. Yıllık nüfus artışı % 0,3’tür. Kilometrekareye 14,7 kişi düşer.

Finlandiya temiz ve sessiz bir ülkedir. Hiç bitmeyen kırlar kasabaların hemen arkasından başlar. Finlandiya’daki en meşhur takım adalardan biri Aland Adalarıdır. Bu adacıklar bölgesinde yaz döneminde yelkenliler ile turlar yapılmaktadır. Finlandiya'da Aland ve Helsinki'den Tallinn, Turku ve Stockholm'e feribot seferleri de bulunmaktadır. Finlandiya'nın en kuzey bölgesinde yaz döneminde 73 gün süresince güneş hiç batmazken, kış dönemi süresince 51 gün boyunca da güneş hiç doğmamaktadır. Aynı zamanda Finlandiya'nın özellikle kuzey bölgeleri kuzey ışıklarının en net gözlemlenebildiği bölgelerdir. Finlandiya mutfağı, İsveç ve Rus mutfaklarından etkilenmiştir. Balık ve domuz etinin çavdar ekmeğine doldurulması ile yapılan Kalakukko, en sevilen ve en çok tüketilen yemeklerin başında gelmektedir. Ekşi mayayla yapılan çavdar ekmeği ise sofraların vazgeçilmezidir. Finlandiya ekmeğin tuzlusundan tatlısına bir çok çeşidini bulabileceğiniz bir ülkedir. Finlandiya mutfağının diğer bir temel taşı da deniz ürünleridir. Somon, ringa, mezgit benzeri whitefish gibi balıklar, genellikle salamura ve füme olarak tüketilir. Ama Kuzeyin soğuk sularında yakalanan somon balığının, mangal üstünde ızgarası da en favori yemeklerin arasında yer alır.

Ekonomi

1920’lerden îtibâren uygulanan müsbet kararlar ekonomiyi istikrarlı bir gelişmeye sokmasına rağmen, 1930’ların başındaki kriz bu gelişmeye mâni oldu. Bu ekonomik buhran atlatılmadan geçilen 1939 Kış Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli iktisâdî kaynakların kaybedilmesi, gelişmeyi daha da yavaşlattı. İkinci Dünyâ Savaşından sonra ekonomisi tekrar iyi yola giren Finlandiya, bugün devlet iştirakinin % 25 oranında olduğu bir karma ekonomi sistemini benimsemiştir. Eskiden büyük çapta tarım - ormancılığa dayalı Fin ekonomisi, son on yılda radikal bir yapısal değişikliğe uğramış ve yerini değişken - modern bir sanayi sektörüne bırakmıştır ki bu sektör, her ne kadar çalışan kesimin üçte ikisini hizmet sektörü görevlendiriyor da olsa, ülkenin ekonomik gücünü tayin eden alan niteliği kazanmıştır ve ülke ihracatının %85' ini oluşturmaktadır. En önemli sanayi dalı, ülke üretiminin ve ihracatının yarısına tekabül eden Metal- ve Elektronik sanayidir. İhracatta özellikle Telekomünikasyon araçlarıyla Elektro sektörü dikkate değer önemli başarılar elde etmiştir.

Eğitim

Okul yaşının altındaki tüm çocuklar halka açık günlük bakım hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ailedeki çocuk sayısına göre belirlenen aile ödeneği bütçedeki en büyük giderlerden birisidir. Zorunlu eğitim 7 ila 17 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır. Öğretim, kitaplar ve okul yemeklerini de içeren dokuz yıllık kapsamlı okul eğitimi ücretsizdir. Mesleki veya yüksek eğitimde öğretim ücretli değildir. Devlet, 17 yaşının üstündeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği vermektedir. Düşük maliyetler, kısa okul saatleri, ile yüksek akademik başarıyı; bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren, öğrencilerine kendi eğitim programını kendi düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla bol boş zamanı, eğlenerek öğrenmeyi birleştiren Fin eğitim sistemi hala eğitimin rüya ülkesi olmaya devam etmektedir. Genel Üniversite giriş şartlarını taşıyan yabancı öğrencilerin Finlandiya’da okuma hakkı vardır. Gerekli görülen genel eğitimi almış ve kendi ülkelerinde üniversiteye girmeye hak kazanmış öğrencilerin başvuruda bulunma hakkı vardır. Dil imkanları üniversitelerde değişim göstermektedir. Özel Üniversiteler hakkında bilgi üniversitelerin kendinden alınmaktadır. Yabancı öğrencilerin okudukları süre boyunca oturum izni vardır.

Finlandiya Gayrimenkul Alım-Satım Süreci

Finlandiya’da gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar gayrimenkul bedeliyle birlikte gayrimenkul bedelinin %4-6 gibi oranda masraf yapmayı kabul etmeleri gerekmektedir. Bu masrafların içinde %4 tapu devir vergisi ve tescil masrafı olarak %0.05-1’lik bir bedel bulunur. Gayrimenkul satış işlemi ortalama 32 günde tamamlanır. Satış işlemi tamamlandıktan sonra vize ve geçici oturma izini için başvuruda bulunulabilir.