VİETNAM DA YAŞAM,EĞİTİM ,EKONOMİ VE GAYRİMENKUL ALIM SATIM SÜRECİ


Vietnam

Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti güneydoğu Asya’daki Çinhindi Yarımadasının doğu kısmında yer alan bağımsız bir devlet. Vietnam’ın kuzeyde Çin, batıda Kamboçya ve Laos ile hudutları vardır. Vietnam’ın uzun kıyı hattı doğuda Güney Çin Denizine bakar, güneyde ise Siyam Körfezine ulaşır. Ülke 8°34’ ve 23°23’ kuzey enlemleriyle 102°09’ ve 109°28’ doğu boylamları arasında bulunur. Vietnam'ın nüfusu yaklaşık 86 milyon kişidir. Başkenti Hanoi olan ülkenin, para birimi Vietnam dongu'dur. Çinhindi yarımadasında uzun dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ı, kuzeyde bırakan Çin, batıda Kamboçya ile Laos, güneyde ve doğuda Güney Çin önce Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam sosyalist Cumhuriyeti olarak birleşmiştir. Vietnam dağlık bir ülkedir. Song-Koi ve Mekong deltaları önemli alçak düzlüktedir. Kıyı ovaları doğruda yer alır. Ormanlık, dağlık bölge geri kalan toprakların büyük bir bölümünü kaplar. Başlıca ürünleri; pirinç, manyok, kocadarı, mısır, kahve, çay, kauçuk, el işleridir. Vietnam’da tropikal bir iklim hüküm sürer. Yazın kuzeydeki sıcaklıklar güneydekinden pek farklı değildir. Bu mevsimde sıcaklıklar Hanoi ve Saygon’da 27°C ila 38°C arasında değişir. Fakat kışın sıcaklıklar kuzeyde daha düşüktür. Güney ise bütün yıl boyunca sıcaktır. Vietnam’da yağışlar sadece bölgeye göre değişmez, aynı zamanda seneden seneye değişir.

Yaşam

2014 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre Vietnam'ın nüfusu 89,710,000 kişidir. Bu rakam ile Vietnam en kalabalık 13. ülkedir. Vietnam halkının % 84’ü Vietnam asıllı, % 2’si Çinli, geri kalanı Muong, Thai, Meo, Khmer, Man ve Cham’dır. Çok sayıda azınlık gruplar olmakla birlikte, Vietnam halkı kültür birliğine sahiptir. Dil ve adetlerde, kuzeydeki ve güneydeki halk arasında pek az fark vardır. Ayrıca etnik gruplar arasında fiziki görünüm bakımından pek fark yoktur. Vietnam nüfûsu aşırı derecede düzensiz olarak dağılmıştır. Aşağı yukarı nüfûsun % 80’i toprakların % 20’lik bir bölümünde yaşar. Halkın büyük çoğunluğu kuzeyde Kızıl Nehir deltasında, güneyde verimli kıyı ovalarında ve Mekong Deltasında toplanmıştır. Kilometrekareye düşen kişi sayısı ortalama 173 kişi civarındadır. Vietnam’ın büyük nüfus merkezleri güneyde 8 milyon nüfuslu Ho Chi Minh (Saygon) ve 7 milyon nüfuslu başşehir Hanoi’dir. Vietnamlıların çoğunluğu Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsizm gibi bozuk inançlara mensuptur. Diğerleri Katolik, Putperest, Müslümandır.  Vietnam dili tek heceli kelimelerden meydana gelmiştir. Aynı kelime ses tonu seviyesine göre farklı manalar almaktadır. Vietnam dili Çin’in edebiyat, felsefe ve teknik terimleriyle zenginleşmişse de, temelde Çince ile bağıntısı yoktur. Sömürge döneminde resmi dil olan Fransızca hala tahsilli Vietnamlılar tarafından konuşulmaktadır. Fakat Fransızca yavaş yavaş yerini ikinci dil olarak İngilizceye bırakmaktadır. Vietnam halkının % 78’i okuma-yazma bilmektedir. 

Ekonomi

Vietnam esas itibariyle bir tarım ülkesi olup, çalışan nüfûsun % 70’i tarımla uğraşmaktadır. Ülkenin ana ürünleri pirinç, kauçuk ve maden kömürüdür. Güneyde pirinç ve kauçuk, kuzeyde ise maden kömürü başlıca ihraç mallarıdır. Önem bakımından ikinci derecede olan bitkileri geliştirmek için büyük gayret sarf edilmektedir. Bunlar mısır, çay, kahve, tarçın, biber, şekerkamışı, büyük hindistancevizi, tütün, ham ipek ve pamuktur. Gıda, tekstil, maden, kimyevi gübre, cam ve lastik sanayileri Vietnam’ın başlıca gelişmiş sanayileridir. Sömürge rejiminin zamanında şiddetle sınırladığı sanayi üretimi daha ziyade iç tüketime yöneliktir. BDT ve Japonya Vietnam’ın en çok ticaret yaptığı ülkelerdir. Vietnam karayollarının uzunluğu 15.000 km’nin üzerindedir. Demiryolu ağı ise 1900 km civarındadır. Ülkenin belli başlı havaalanları Saygon, Hanoi ve Hayfong’dadır.

Eğitim

Vietnam’da eğitim 12 yaşına kadar parasız ve zorunludur. Vietnam Yükseköğretim kurumları programları geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Örneğin, Ho Chi Minh City Hanoi Üniversitesi'nde dil çalışmaları, bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmıştır, aynı zamanda iş alanları, finans, muhasebe, uluslararası çalışmalar ve bilgi teknolojisi öğretilen İngilizce programları sağlar. Vietnam’da bulunan özel uluslararası okullar tüm dünyadan farklı bakış açılarını ve taze fikirleri bir araya getiren, çok çeşitli öğrenciler ve personeller vardır. Vietnam devlet ve özel üniversiteler bulunur. Devlet üniversiteleri ulusal düzeyde Hanoi ve Ho Chi Minh City’de ve bölgesel düzeyde Thai Nguyen, Hue ve Da Nang’de bulunur. Yeni eğitim yasası ile kar amacı gütmeyen ve temelinde kaliteli eğitim yatan bir sistem hedeflenmektedir. Yeni yasa üniversiteleri araştırmaya dayalı, uygulama tabanlı ve deney tabanlı olarak üçe ayırmaktadır.

Vietnam Gayrimenkul Satın Alma Süreci

Vietnam'da oturma izni olan yabancılara konut satın almak için izin verilir. Yabancılar arazi sahibi olmak için izin verilmez. Aslında, Vietnam vatandaşlarının da toprak sahibi olmsına izin verilmez. Yabancılar arazinin sadece kullanım hakkını devletten belirli bir süreliğine satın alabilir. Vietnam'da, araziler teorik olarak vatandaşlara aittir, ancak araziler devlet tarafından yönetilmektedir. Vietnam'da satın alma prosedürleri ortalama 69 günde tamamlanmaktadır ve satın alma maliyeti bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha az maliyetlidir. Katma değer vergisi için %5, tapu devir vergisi %0.5 ve tapu kaydı için bir dolarlık bir masrafı gözden çıkarmak gerekmektedir.