YUNANİSTANDA YAŞAM ,EĞİTİM,EKONOMİ VE GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞLEMLERİ


Yunanistan veya resmî adı ile Helen Cumhuriyeti, Balkanlar’ın güneyinde yer alan bir ülke. Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyesi Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır. Balkan Yarımadası üzerine kurulu olan Yunanistan, 35° - 41°′ Kuzey / 19 - 22°′ Doğu koordinatları arasında yer alır, doğuda Türkiye, kuzeyde Bulgaristan ve Makedonya Cumhuriyeti, kuzeybatıda ise Arnavutluk ile komşudur. Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda ise Ege Denizi ile çevrili olan Yunanistan, yaklaşık 3000 ada ve kayalığa sahiptir. Bu adalardan 227'sinde yerleşim olup, sadece 78'inde 100 kişiden fazla insan yaşamaktadır. Yunanistan'ın 2013 yılı verilerine göre nüfusu 11,03 milyondur. İstatistiklerde Yunan nüfusunun giderek yaşlanmakta olduğu göze çarpmakla beraber ülke genelinde yaşa göre nüfus dağılımı şöyledir; 0 - 14 yaş = , 15 - 64 = %67, +65 = . Yunanistan'da hâkim iklim büyük ölçüde Akdeniz iklimidir. Yazları sıcaklık ortalaması 26 °C - 28 °C'dir. Kışlar çok sert geçmez, ancak yüksek kesimler kış boyunca kar alır. Yüzey şekilleri ise fazla yüksek olmayan dağlardan oluşan oldukça engebeli arazilerdir.

Yaşam

Yunanistan demokratik ve gelişmiş bir ülkedir. Bununla birlikte yüksek yaşam kalitesi ve yaşam standartlarına sahiptir. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi Yunanistan, Avrupa Birliği’ne de katılan onuncu üyedir ve 2001 yılından bu yana Eurozone’un bir parçası olmuştur. Yunanistan nüfusu yaklaşık olarak 11,03 milyon kadardır. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye 87 kişidir. Nüfusun % 98.5’i Yunanlı olup, bunun % 60’ı şehirlerde yaşar. Bugünkü Yunanlıların eski Yunanlılarla alakaları kalmamıştır. Yıllarca çeşitli egemenlikler altında çeşitli milletlerle karışmış ve başka bir topluluk haline gelmişlerdir. Nüfusun üçte birine yakın bir bölümü başşehir Atina ve çevresinde yaşar. Bu bölgedeki nüfus yoğunluğu 100 kişinin üzerindedir. Bundan başka diğer önemli bölgeler şunlardır: Selanik, Pire, Patras, Kandiye, Tirhala, Serez, Yanya, Kırkira, Levkadas, Ahayas, Attiki, Iraklia ve Kavala’dır. Ülkede en kalabalık azınlık grup Türklerdir. Nüfusun yaklaşık % 2’sini meydana getirirler. Ayrıca bir miktar Bulgar, Rum ve Ermeni de yaşar. Ülkenin resmi dili Yunancadır. Yunanistan’da yaşayan Türkler, her türlü baskılara rağmen Türkçe konuşurlar ve Yunanca da bilirler. Yunan hükümetleri Türklere çeşitli konularda zorluklar çıkarmaktadır. Halkın % 97’si Ortodokstur. Geri kalanların çoğunluğu Müslümandır. Çok az da olsa Katolik, Protestan ve Yahudi de vardır. 

Ekonomi

Yunanistan ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Topraklarının % 29’una yakın bir bölümü tarıma elverişlidir. Çoğu bölgeler dağlık olduğundan tarım için müsait geniş ve verimli ovalar ve sulama ihtiyacı için gerekli akarsu miktarı azdır. Buna rağmen nüfusun % 30’una yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşır. En önemli tarım ürünleri; tahıl, tütün, pamuk, pirinç, zeytin, üzüm, meyve ve sebzedir. Son yıllarda meyveciliğe ve sebzeciliğe çok önem verilmiştir. Özellikle kuru üzüm, limon ve portakal yetiştirilir. Hayvancılık gerektiği kadar gelişmemiştir. Kendisinin et ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu sebeple et dış pazarlardan satın alınmaktadır. Yunanistan balıkçılık bakımından çok gelişmiş bir ülkedir. Çok çeşitli türde balık avlanır ve yetiştirilir. İçinde soğutucuları bulunan özel balıkçı tekneleri yapılmıştır. Açık denizlerde avlanan balıkçı filosu, ülkeye dondurulmuş balık temin etmektedir. Yunanistan yeraltı madenleri bakımından çok zengin bir ülkedir. Başlıca madenleri; boksit, krom, beyaztaş, mermer, demir, nikel, amyant, magnezyum, bakır, kurşun, linyit, zımpara, sülfür, alüminyum ve petroldür. Yunanistan madencilik bakımından zengin olmasına rağmen bu alanın ekonomiye katkısı çok düşüktür. Ülkenin % 30’una yakın bir bölümü imalat sanayii ve endüstri alanında çalışır. En önemli endüstri kolları tekstil, kimyevi maddeler, gıda, çimento ve metal endüstrisidir.  Yunanistan daha çok Almanya, İtalya, Fransa, Benelüks devletleri, Japonya, Libya, ABD ve İngiltere ile ticari münasebetlerde bulunur. Avrupa ekonomik topluluğunun bir üyesidir. İhracatının % 50’sine yakın bir bölümünü sanayi ürünleri özellikle kimyevi maddeler teşkil eder. Diğer ihraç ürünleri şunlardır: İşlenmemiş veya yarı yarıya işlenmiş maden cevherleri, tütün, zeytinyağı, kuş üzümü, pamuk, narenciye ürünleri, tekstil ürünleri, kuru üzüm ve balık. Ülkenin ambalaj sanayii oldukca gelişmiş durumdadır. Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır. Marathon, Mycenae, Olympia, Sparta, Thermopylae ve Tiryus gibi eski Yunan şehir devletleri turistlerin bir hayli ilgisini çekmektedir.

Eğitim

Her Yunan vatandaşının hakkı olan ve Yunan Devleti tarafından anaokulundan üniversite seviyesine kadar karşılanan eğitime, Yunan aileleri her zaman büyük önem vermişlerdir. Yunanlar yüksek bir eğitim seviyesine ulaşmıştır. Yunanistan, diğer ülkelere oranla yurtdışına daha fazla sayıda öğrenci göndermektedir. Avrupa ve Amerikan üniversiteleri Yunanistan’dan gelen ve yüksek akademik başarılara sahip öğrencilerle doludur. Yunan Eğitim Sistemi; ilk, orta ve yüksek öğretim olmak üzere üçe ayrılır. Ek olarak orta öğretimi takiben meslek okulları da bulunur. Yunanistan’da eğitim, okul öncesi, ilk ve orta öğretim olmak üzere 6-15 yaş arası tüm çocuklar için zorunludur. Eğitim sistemi, Yunanistan Eğitim, Diyanet İşleri, Kültür ve Atletizm Bakanlığı’nın gözetimindedir. Yunanistan’daki yüksek öğrenim kurumları, kamu hukuku yasaları altında kurulan, kendi kendilerini idare eden yasal kurumlardır. Yunanistan Eğitim, Diyanet İşleri, Kültür ve Atletizm Bakanlığı tarafından Anayasa’nın 16. şartına uyumlu olarak finanse ve gözetim edilir. Yüksek öğrenim; Üniversiteler, Politeknik Okulları, Teknolojik Eğitim Enstitüleri ve askeri ya da dini eğitime ağırlık veren Akademiler olmak üzere kendi içinde ayrılır. Yüksek öğrenime giriş, lise eğitiminin 3. yılında yapılan ulusal seviye tespit sınavının sonucuna göre belirlenir. Lisans eğitimi genellikle 4 yıl sürer. Lisansüstü eğitimi 1-2 yıldır, doktora ise 3 yılla 6 yıl arasında değişebilir. Buna ek olarak, Yunan Açıköğretim’ine 22 yaşını doldurmuş kişiler kura çekimiyle girme şansına sahip olabilirler. Eğitimin her seviyesi hem devlet hem de özel okullar tarafından sağlanmaktadır. Devlet okulları ve üniversiteleri eğitim ücreti istemez ve ders kitapları ücretsiz olarak karşılanır. Bunun yanı sıra, çok sayıda özel ders okulları, kolejler ve üniversiteler vardır. Bunlar devlet eğitiminin yanında hizmet verir ve ek öğrenim sağlarlar.

Yunanistan Gayrimenkul Satın-Alma Süreci

Avrupa birliği vatandaşı olmayanlar için bir kaç kısıtlama bulunur; ordu arazisine yakın bölgeler, ülke sınırına yakın bölgeler, adalarda gayrimenkul sahibi olmak için belediyeden izin alınması gereklidir. Gayrimenkul satın almak için pasaport, Yunan bankasında hesap açmanız ve vergi numarası sahibi olmanız gerekmektedir. Satın almak üzere anlaştığınız bir gayrimenkul için kaparo ödemeniz gerekmektedir. Tapu devir vergisi için %8-10, kayıt masrafları %0.5, noter masrafları %0.7-1, avukat masrafları için %0.45-1 ve emlak acentesi hizmet bedeli olarak %1-2.5 bir ücret ödenir. Toplamda gayrimenkul bedeline ek olarak %6 ile %9 arasında değişen bir ücret gözden çıkarılmalıdır. 250,000 euro ve üzerindeki gayrimenkul alımlarında oturma izni alabilirsiniz.