Kurumsal

Global Gayrimenkul Sektörü

 
Global Gayrimenkul Sektörü

Risk algısının sürekli değiştiği bir konjonktürde, gayrimenkul yatırımcılarına ışık tutacak öngörülerde bulunmak kolay değildir. Yüzyıllık istatistiklerin sektöre gösterdiği gerçek şu: Gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki var. Ancak, bu paralel ilişkinin sağlıklı çalıştığı zamanlar huzur ve barışın tesis edildiği zamanlar olmuştur. İşte Realty®Co. tam burada devreye girmektedir ve dünyada mevcut olan tüm riskleri zamanında değerlendirip ona göre iş ortaklarının girişim ve yatırımlarda bulunmalarını sağlar.

2007 yılındaki Büyük İktisadi Gerileme emlak sektörünün kontrol dışı kalmasının ne ifade ettiğini bize pahalı bir ders olarak öğretti. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 trilyon dolardan fazla mali kayıp vardı ve dünya genelinde 20 milyondan fazla iş kaybedildi. Bu, esasında bir güven kriziydi, insanların hükümetlere ve şirketlere olan güveni her zamankinden daha düşük bir seviyeye inmişti.

Ancak gayrimenkul piyasaları sermaye ve yatırım çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların ilgisi ile beraber değerler hala güçlü. Sonuç olarak küresel yatırım, satış hacmi seviyelerine eşit ve daha yukarılara çıkması öngörülüyor.

Gayrimenkulde uluslararası yatırım faaliyetleri genel olarak küresel finansal krizinden bu yana artmaktadır. Alıcıların farklı ülkelerden kaynaklandığı durumlarda yapılan işlemlerin oranı 2009'da 'lerde iken 2015'te %20'lere yükselmiştir. Aynı dönemde uluslararası gayrimenkul satış işlem hacmi % 334 artarak 65 milyar dolardan 217 milyar dolara yükselmiştir. Global gayrimenkul varlıkları, hisse senedi, tahvil ve altın da dâhil olmak üzere tüm küresel varlıkların değerinin yaklaşık% 60'ını oluşturmaktadır.

Global anlamda gayrimenkul yatırımları sürekli artan bir ivmeyle devam ederken, yatırımcılara bu anlamda ışık tutacak ve riskleri ve fırsatları doğru bir şekilde sunacak güvenilir markalara ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Realty®Co., kuruluşundan günümüze bünyesindeki franchise ofisleri ve profesyonel kadrosuyla tüm yatırımcılarımızla işbirliği yapmayı ve edindiği ulusal ve uluslararası deneyimi sizlerle paylaşmayı kendisine bir görev bilmiştir.